Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is consignatie?

Als een werknemer niet op de werkplek aanwezig is kan hij opgeroepen worden om bij onvoorziene omstandigheden aan het werk te gaan. In de Arbeidstijdenwet heet dit consignatie en de definitie is als volgt:

Consignatie is een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2020-01-01#Hoofdstuk1

 

Wat betekent dit concreet?

Consignatie wordt ook wel genoemd piketdienst, oproepdienst of bereikbaarheidsdienst.

Als de werknemer geconsigneerd is, moet de werknemer bereikbaar zijn voor spoedgevallen. Al de consignatie regels staan in de Arbeidstijdenwet. Zo mag de werknemer 14 dagen per 4 weken consignatiedienst hebben. De werknemer heeft geen wettelijk recht op vergoeding, wel kunnen in de cao hierover afspraken staan.

De werknemer is geconsigneerd als hij of zij aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 1. De werknemer is buiten werktijd bereikbaar voor oproepen. Dit is in zijn of haar vrije tijd: in het weekend, tussen 2 diensten in of tijdens de pauze.
 2. De werknemer gaat bij een oproep zo snel mogelijk aan het werk.
 3. De werknemer gaat aan de slag bij onvoorziene spoedgevallen.

Een voorbeeld van consignatie is een servicemonteur die in het weekend kan worden opgeroepen om storingen aan cv’s direct te verhelpen.

Vergelijkbaar met consignatie is de bereikbaarheidsdienst. Het verschil is dat een oproep in geval van een bereikbaarheidsdienst een normaal onderdeel van de functie is, bijvoorbeeld in de kraamzorg. Bereikbaarheidsdiensten komen alleen voor in de zorgsector.

Andere termen:

In de praktijk worden ook de volgende termen voor oproepdiensten (consignatie) gebruikt:

 • storingsdiensten;
 • onderhoudsdiensten;
 • servicediensten;
 • stand-by diensten;
 • wachtdiensten;
 • beschikbaarheidsdiensten;
 • piket(diensten);
 • reservediensten;
 • pieperdiensten;

Voldoen de genoemde diensten aan de voorwaarden van een consignatiedienst? Dan gelden de regels die in de Arbeidstijdenwet staan.