GRATIS netwerkbijeenkomst voor planning professionals is een feit! Thema van de dag: "De kracht van personeelsplanning bij krapte op de arbeidsmarkt. Kom je ook?

Wat is de Arbeidstijdenwet (ATW)?

De arbeidstijdenwet (ATW) is de wetgeving op het gebied van arbeidstijd en rusttijd. De kern van deze wet is de regelgeving omtrent arbeidstijden en rusttijden voor werknemers, waarbij een tweeledige doelstelling is te onderscheiden. Ten eerste de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Ten tweede de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken.