Waar staat u als planning professional? Weet u welke mogelijkheden u hebt om te groeien? Ontdek het door middel van de Déhora profielscan!

Wat is de Arbeidstijdenwet (ATW)?

De arbeidstijdenwet (ATW) is de wetgeving op het gebied van arbeidstijd en rusttijd. De kern van deze wet is de regelgeving omtrent arbeidstijden en rusttijden voor werknemers, waarbij een tweeledige doelstelling is te onderscheiden. Ten eerste de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Ten tweede de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken.