Test jouw kennis van burn-out preventie

Déhora Academy introduceert de Déhora Profielscan

start profielscan dehora learning journey

Déhora introduceert Learning Journey Roadmap voor professionals in workforce planning. Plannen is een vak en het blijvend beheersen van dit vak op een professioneel niveau kost tijd, energie en een lange adem. Met een uitgebreid aanbod aan opleidingen en coaching ondersteunt Déhora Academy planning professionals al tientallen jaren in hun persoonlijke ontwikkeling. Vanaf september biedt Déhora Academy een nieuwe “roadmap” voor deze Learning Journey, met als startpunt de eveneens nieuwe Déhora Profielscan.

De Déhora Profielscan

In de Déhora Profielscan wordt een kennisprofiel gemaakt op basis van 4 cruciale aandachtsgebieden voor workforce planning en -management.  De persoonlijke rapportage die het resultaat is van de Profielscan geeft inzicht in het benodigde vaardigheids- en kennisniveau van de gebruiker. Op basis hiervan wordt de persoonlijke “roadmap” opgesteld met passende opleidingen, training en workshops van Déhora Academy.

Meerwaarde

Workforce planning en -management bepaalt in veel organisaties in hoge mate de resultaten. Iedere beslissing in het vakgebied heeft gevolgen voor opbrengsten en kosten, tevredenheid van klanten en voor beschikbaarheid, gezondheid en tevredenheid van medewerkers. De continue ontwikkeling van workforce planning en -management als vakgebied en de snelheid waarmee organisaties moeten inspelen op hun markt in goede en slechte tijden zorgt voor extra dynamiek.

Opgeteld leidt dit tot de noodzaak om ontwikkeling van professionele kennis, vaardigheden en gedrag van professionals in het vakgebied continue aandacht te geven. Met de nieuwe hulpmiddelen in de Learning Journey voor professionals in workforce planning en -management biedt Déhora Academy hier volledige ondersteuning bij.

Over Déhora

Déhora is sinds 1987 wereldwijd dé specialist op het gebied van workforce planning en management. Déhora begeleidt organisaties bij een optimale afstemming tussen mensen, middelen en tijd, zodat bedrijfsprocessen en -resultaten worden geoptimaliseerd én arbeid duurzamer en effectiever wordt. Déhora heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Dubai, Praag en Warschau.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!