Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Slim met Tijd

Tijd is kostbaar en het is daarom belangrijk om slim met tijd om te gaan. Het klinkt heel simpel, een bewuste en efficiënte omgang met tijd. Toch lukt het een hoop organisaties niet of het zou beter kunnen. Het is goed in kaart te brengen waaraan medewerkers hun tijd besteden en of deze taken ook passen binnen hun (kennis)niveau. En vervolgens of er efficiënter gewerkt kan worden, bijvoorbeeld door processen te optimaliseren, te automatiseren of anders in te richten. Zo bespaar je tijd en haal je de meeste waarde uit tijd. We helpen jouw organisatie daar graag bij.

Onze oplossingen om slimmer met tijd om te gaan

Planpoint software

Planpoint is een softwareoplossing die jouw organisatie ondersteunt bij alle mogelijke dimensies van personeelsplanning. Combineer flexibele roosterplanning met ondersteunende oplossingen zoals medewerkersbeheer, capaciteitsplanning, klantendossiers, tijdregistratie en meer.

tijdstudie - cts -mmo
Tijdstudie: inzicht in werkdruk en efficiency

Met een tijdstudie verkrijgt u beter inzicht in de tijdsbesteding en efficiency van uw medewerkers. Dit kan uw organisatie op veel terreinen winst opleveren.

Analyse Personeelsbehoefte vaststellen

Voor veel werkgevers is het lastig om eenduidig vast te stellen wat het (toekomstige) werkaanbod is en welke personeelsbehoefte daarbij past. Als onafhankelijke partij kan Déhora op objectieve wijze het werkaanbod vaststellen en vertalen naar de benodigde personeelsformatie.

capaciteitstool
Borging compliance wet-en regelgeving

Compliance wil zeggen dat uw organisatie zich houdt aan de wet- en regelgeving. Hoe kunt u de personele inzet zo organiseren en borgen dat u binnen de (formele) grenzen van wet- en regelgeving blijft?

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. De markt ontwikkelt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. SPP zorgt voor meer inzicht en houvast voor uw toekomstige personeelsbehoefte.

planning service center
Onafhankelijk advies selectie planning software

Onafhankelijk advies selectie planning software

Strategische wendbaarheid

Bij duurzame flexibilisering gaat het er om dat uw organisatie relatief gemakkelijk kan aanpassen aan snel wisselende omstandigheden. Welke flex-strategie kiest uw organisatie om lenig en wendbaar te zijn?

planning software
Software as a service

Wij hebben voor vele toepassingen de juiste software al geselecteerd, zodat u er snel en zonder kopzorgen mee van start kan.

basisrooster maken voor betere individuele roosters
Functioneel applicatiebeheer

Geen functioneel applicatiebeheerder voor uw planningssoftware? Wij zorgen niet alleen voor een optimale inrichting, tijdige realisatie van updates en stabiele koppelingen met andere systemen maar zijn ook vraagbaak voor al uw gebruikers.

Slimmer roosteren

werken ploegendiensten industrie
Deeltijdwerken in ploegendienst

Wilt u uw medewerkers in ploegendienst in deeltijdbaan aanbieden? Heeft u een rooster nodig waar zowel de deeltijders als voltijders passen?

beoordelen nieuwe werktijdregeling OR
Opstellen werktijdregeling

Een werktijdregeling beschrijft hoe de organisatie omgaat met werk- en rusttijden. Organisatiewijzigingen, nieuwe cao-regelgeving of andere roostermethodiek (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande regeling niet meer voldoet.

capaciteitstool
Nieuw rooster maken of beoordelen

Wilt u een nieuw rooster maken of laten beoordelen? Weet u niet welk type rooster past het beste past en welke verbeteringen mogelijk zijn? Hoe zorgt u voor gezonde roosters? Vragen waarvoor u bij de consultants van Déhora terecht kunt.

maken nieuw rooster door Déhora consultant
RoosterScan

Met onze RoosterScan brengen we de huidige kwaliteit van uw roosters in beeld. Het betreft uw huidige of nieuwe roosters of reeds uitgevoerde roosters. Uiteraard krijgt u aanbevelingen voor verbeteringen.  

strategische personeelsplanning
De krachtmeter: optimale afstemming organisatie en medewerkers

Staan de medewerkers in hun kracht? Déhora Krachtmeter is een onmisbare tool voor de optimale afstemming van de organisatie en medewerkers.

assessment
Assessment planner of plan manager

Wilt u weten of de kwaliteiten van uw planner of kandidaat planner of leidinggevende aansluiten bij de gevraagde competenties? Of wilt u inzicht krijgen in het potentieel en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerker?

check roosters op arbeidstijdenwet of atw
ATW Controle

Wij controleren uw roosters of conceptroosters op het voldoen aan de Arbeidstijdenwet.

Werkroosters maken

Met rust en regelmaat in uw roosters zorgt u voor een hogere medewerkerstevredenheid en minder klachten over het rooster. U zult als werkgever meer in control zijn inzake personele inzet en lagere kosten door minder herplannen en ruilingen.

starten met zelfroosteren bij organisaties
Starten met zelfroosteren

Zelfroosteren wordt in steeds meer organisaties met succes toegepast. Déhora begeleidt organisatie die willen starten met zelfroosteren of willen weten of zelfroosteren wel een goed idee is.

Interim planner en planning manager

Heeft uw organisatie tijdelijk extra capaciteit nodig? Een interim planner of planning manager van Déhora is snel inzetbaar, ervaren en goed opgeleid. Onze planning professionals zijn beschikbaar door heel Nederland, zowel voor de korte als de lange termijn.

Werving & selectie van planners en plan managers

De werving en selectie van planners en planning managers is in de huidige krappe arbeidsmarkt een lastige en tijdrovende klus. Met onze eigen gespecialiseerde recruiter nemen wij deze klus graag van u over.

basisrooster maken voor betere individuele roosters
Basisrooster

Een goed basisrooster voorkomt dat u iedere maand voor iedere individuele medewerker een nieuw rooster moet maken.

Relevante blogs om slimmer met je tijd om te gaan

5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning
5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning

Er komt veel kijken bij het maken van een personeelsplanning. Denk aan onverwachte wijzigingen in het rooster, problemen met materialen, over- of onderbezetting. Hoewel elke planner streeft naar een optimale planning en goede roosters, loopt het niet altijd zoals gewenst. Welke fouten worden het meest gemaakt en hoe los je dit op? Een gewaarschuwde planner is er twee waard.

De JUS (jaarurensystemastiek) maakt een organisatie veerkrachtiger

De coronacrisis heeft een grote economische impact op vele sectoren. Hoe maak je keuzes die zowel goed zijn voor de organisatie als voor de medewerkers. Eén van de oplossingen is om een JUS (jaarurensystemastiek) in te stellen. Dit maakt je organisatie veerkrachtiger en je verlaagt ermee je risico’s voor in de toekomst.

Hoe kunt u de werkdruk effectief verlagen binnen uw organisatie?

Werkdruk is niet hetzelfde als het druk hebben op het werk. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontstaat werkdruk pas wanneer een medewerker “niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt”. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een medewerker onvoldoende tijd krijgt, niet de juiste middelen heeft of niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om zijn werk goed te doen.

Problemen Schiphol personele inzet
Problemen Schiphol exemplarisch voor kortetermijndenken personele inzet

Organisaties moeten van ‘cost-based’ naar ‘time-based’ Door Ben Jansen* Kortetermijndenken Ondanks de vele pleidooien van experts om de middellange en…

capacieitsmanagement in de zorg
Capaciteitsmanagement in de zorg: de oplossing voor personele krapte?

Het personeelstekort op de arbeidsmarkt is zelden zo groot geweest en wordt, mede door de vergrijzing, alsmaar groter. Ook binnen de zorgsector neemt het tekort aan personeel schrikbarend toe. Als zorgorganisatie is er een aantal zaken waarmee je kunt inspelen op het personeelstekort. Zo kun je bijvoorbeeld al enorme voordelen behalen met vaste medewerkers. Dit kun je doen door te werken met capaciteitsmanagement. In deze blog gaan wij hier dieper op in en leggen wij door middel van voorbeelden uit hoe capaciteitsmanagement een bijdrage levert aan een optimale personele inzet en planning

waarom-bruto-netto-personeelsplanning-een-must-is
Waarom bruto-netto personeelsplanning een must is

Bruto-netto personeelsplanning voor een wendbare organisatie Om de extreme pieken op te vangen op zeer korte termijn, zit er vaak…

Neem contact met ons op