Test jouw kennis van burn-out preventie

Slim met Tijd

Tijd is kostbaar en het is daarom belangrijk om slim met tijd om te gaan. Het klinkt heel simpel, een bewuste en efficiënte omgang met tijd. Toch lukt het een hoop organisaties niet of het zou beter kunnen. Het is goed in kaart te brengen waaraan medewerkers hun tijd besteden en of deze taken ook passen binnen hun (kennis)niveau. En vervolgens of er efficiënter gewerkt kan worden, bijvoorbeeld door processen te optimaliseren, te automatiseren of anders in te richten. Zo bespaar je tijd en haal je de meeste waarde uit tijd. We helpen jouw organisatie daar graag bij.

Onze oplossingen om slimmer met tijd om te gaan

Planpoint software

Planpoint is een softwareoplossing die jouw organisatie ondersteunt bij alle mogelijke dimensies van personeelsplanning. Combineer flexibele roosterplanning met ondersteunende oplossingen zoals medewerkersbeheer, capaciteitsplanning, klantendossiers, tijdregistratie en meer.

tijdstudie - cts -mmo
Tijdstudie: inzicht in werkdruk en efficiency

Met een tijdstudie verkrijg jij beter inzicht in de tijdsbesteding en efficiency van jouw medewerkers. Dit kan jouw organisatie op veel terreinen winst opleveren.

Analyse personeelsbehoefte vaststellen

Voor veel werkgevers is het lastig om eenduidig vast te stellen wat het (toekomstige) werkaanbod is en welke personeelsbehoefte daarbij past. Als onafhankelijke partij kan Déhora op objectieve wijze het werkaanbod vaststellen en vertalen naar de benodigde personeelsformatie.

capaciteitstool
Borging compliance wet-en regelgeving

Compliance wil zeggen dat jouw organisatie zich houdt aan de wet- en regelgeving. Hoe kun jij de personele inzet zo organiseren en borgen dat je binnen de (formele) grenzen van wet- en regelgeving blijft?

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. De markt ontwikkelt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. SPP zorgt voor meer inzicht en houvast voor jouw toekomstige personeelsbehoefte.

planning service center
Onafhankelijk advies selectie planning software

Onafhankelijk advies selectie planning software

Strategische wendbaarheid

Bij duurzame flexibilisering gaat het er om dat jouw organisatie relatief gemakkelijk kan aanpassen aan snel wisselende omstandigheden. Welke flex-strategie kiest jouw organisatie om lenig en wendbaar te zijn?

planning software
Software as a service

Wij hebben voor vele toepassingen de juiste software al geselecteerd, zodat jij er snel en zonder kopzorgen mee van start kan.

basisrooster maken voor betere individuele roosters
Functioneel applicatiebeheer

Geen functioneel applicatiebeheerder voor jouw planningssoftware? Wij zorgen niet alleen voor een optimale inrichting, tijdige realisatie van updates en stabiele koppelingen met andere systemen maar zijn ook vraagbaak voor al jouw gebruikers.

Slimmer roosteren

werken ploegendiensten industrie
Deeltijdwerken in ploegendienst

Wil je jouw medewerkers in ploegendienst in deeltijdbaan aanbieden? Heb jij een rooster nodig waar zowel de deeltijders als voltijders passen?

beoordelen nieuwe werktijdregeling OR
Opstellen werktijdregeling

Een werktijdregeling beschrijft hoe de organisatie omgaat met werk- en rusttijden. Organisatiewijzigingen, nieuwe cao-regelgeving of andere roostermethodiek (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande regeling niet meer voldoet.

Beoordelen of maken van nieuwe en gezonde roosters

Wil je een nieuw rooster maken of laten beoordelen? Weet je niet welk type rooster past het beste past en welke verbeteringen mogelijk zijn? Hoe zorg je voor gezonde roosters? Vragen waarvoor je bij de consultants van Déhora terecht kunt.

maken nieuw rooster door Déhora consultant
RoosterScan

Met onze RoosterScan brengen we de huidige kwaliteit van jouw roosters in beeld. Het betreft jouw huidige of nieuwe roosters of reeds uitgevoerde roosters. Uiteraard krijg jij aanbevelingen voor verbeteringen.  

strategische personeelsplanning
De krachtmeter®

Staan de medewerkers in hun kracht? Déhora Krachtmeter is een onmisbare tool voor de optimale afstemming van de organisatie en medewerkers.

assessment
Assessment planner of plan manager

Wil jij weten of de kwaliteiten van jouw planner of kandidaat planner of leidinggevende aansluiten bij de gevraagde competenties? Of wil je inzicht krijgen in het potentieel en de ontwikkelingsmogelijkheden van jouw medewerker?

check roosters op arbeidstijdenwet of atw
ATW Controle

Wij controleren jouw roosters of conceptroosters op het voldoen aan de Arbeidstijdenwet.

Werkroosters maken

Met rust en regelmaat in jouw roosters zorg jij voor een hogere medewerkerstevredenheid en minder klachten over het rooster. Je zult als werkgever meer in control zijn inzake personele inzet en lagere kosten door minder herplannen en ruilingen.

starten met zelfroosteren bij organisaties
Zelfroosteren

Zelfroosteren wordt in steeds meer organisaties met succes toegepast. Déhora begeleidt organisatie die willen starten met zelfroosteren of willen weten of zelfroosteren wel een goed idee is.

Interim planner en planning manager

Heeft jouw organisatie tijdelijk extra capaciteit nodig? Een interim planner of planning manager van Déhora is snel inzetbaar, ervaren en goed opgeleid. Onze planning professionals zijn beschikbaar door heel Nederland, zowel voor de korte als de lange termijn.

Werving & selectie van planners en plan managers

De werving en selectie van planners en planning managers is in de huidige krappe arbeidsmarkt een lastige en tijdrovende klus. Met onze eigen gespecialiseerde recruiter nemen wij deze klus graag van jou over.

basisrooster maken voor betere individuele roosters
Basisrooster

Een goed basisrooster voorkomt dat jij iedere maand voor iedere individuele medewerker een nieuw rooster moet maken.

Relevante blogs om slimmer met je tijd om te gaan

Een groep jonge werknemers die zich achter een laptop verzamelen op kantoor
Capaciteitsmanagement als oplossing voor personeelstekort?

Capaciteitsmanagement als oplossing voor personeelstekort? Het personeelstekort op de arbeidsmarkt was zelden zo groot en wordt, mede door de vergrijzing,…

Creatieve zakenvrouw tijdens een brainstorm op kantoor
De nieuwe rol van de personeelsplanner bij zelfroosteren

Zelfroosteren is een moderne roostermethodiek waarbij medewerkers deels zelf hun eigen werkrooster kunnen bepalen. Wat betekent dit voor de rol van…

Twee medewerkers van een fabriek die zich bezighouden met de fabricage van machineonderdelen
Deeltijd werken in een ploegenrooster

Tegelijkertijd streven organisaties naar het verbeteren van het welzijn van werknemers, het bevorderen van een goede werk-privé balans en het…

Arbeidsmarkt vraagt om diverse contractvormen

Arbeidskrachten werken daarmee steeds vaker ‘on availability’. Contractueel leidt dit tot een grotere variëteit aan behoeften.

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden met de RACI-matrix

De RACI-matrix creëert heldere verantwoordelijkheden, optimaliseert personeelsinzet en ondersteunt het behalen van organisatiedoelen effectief.

Cultuur- en gedragsverandering begeleiden bij de implementatie van zelfroosteren

Enkele tips en technieken over hoe je de verschillende vormen van weerstand het beste kunt aanpakken, om zo de stap naar verandering te verkleinen.

Neem contact met ons op