Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Slim met Tijd

Tijd is kostbaar en het is daarom belangrijk om slim met tijd om te gaan. Het klinkt heel simpel, een bewuste en efficiënte omgang met tijd. Toch lukt het een hoop organisaties niet of het zou beter kunnen. Het is goed in kaart te brengen waaraan medewerkers hun tijd besteden en of deze taken ook passen binnen hun (kennis)niveau. En vervolgens of er efficiënter gewerkt kan worden, bijvoorbeeld door processen te optimaliseren, te automatiseren of anders in te richten. Zo bespaar je tijd en haal je de meeste waarde uit tijd. We helpen jouw organisatie daar graag bij.

Onze oplossingen

Planpoint software

Planpoint is een softwareoplossing die jouw organisatie ondersteunt bij alle mogelijke dimensies van personeelsplanning. Combineer flexibele roosterplanning met ondersteunende oplossingen zoals medewerkersbeheer, capaciteitsplanning, klantendossiers, tijdregistratie en meer.

tijdstudie - cts -mmo
Tijdstudie: inzicht in werkdruk en efficiency

Met een tijdstudie verkrijgt u beter inzicht in de tijdsbesteding en efficiency van uw medewerkers. Dit kan uw organisatie op veel terreinen winst opleveren.

Relevante blogs om slimmer met je tijd om te gaan

5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning
5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning

Er komt veel kijken bij het maken van een personeelsplanning. Denk aan onverwachte wijzigingen in het rooster, problemen met materialen, over- of onderbezetting. Hoewel elke planner streeft naar een optimale planning en goede roosters, loopt het niet altijd zoals gewenst. Welke fouten worden het meest gemaakt en hoe los je dit op? Een gewaarschuwde planner is er twee waard.

De JUS (jaarurensystemastiek) maakt een organisatie veerkrachtiger

De coronacrisis heeft een grote economische impact op vele sectoren. Hoe maak je keuzes die zowel goed zijn voor de organisatie als voor de medewerkers. Eén van de oplossingen is om een JUS (jaarurensystemastiek) in te stellen. Dit maakt je organisatie veerkrachtiger en je verlaagt ermee je risico’s voor in de toekomst.

Hoe kunt u de werkdruk effectief verlagen binnen uw organisatie?

Werkdruk is niet hetzelfde als het druk hebben op het werk. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontstaat werkdruk pas wanneer een medewerker “niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt”. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een medewerker onvoldoende tijd krijgt, niet de juiste middelen heeft of niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om zijn werk goed te doen.

Problemen Schiphol personele inzet
Problemen Schiphol exemplarisch voor kortetermijndenken personele inzet

Organisaties moeten van ‘cost-based’ naar ‘time-based’ Door Ben Jansen* Kortetermijndenken Ondanks de vele pleidooien van experts om de middellange en…

capacieitsmanagement in de zorg
Capaciteitsmanagement in de zorg: de oplossing voor personele krapte?

Het personeelstekort op de arbeidsmarkt is zelden zo groot geweest en wordt, mede door de vergrijzing, alsmaar groter. Ook binnen de zorgsector neemt het tekort aan personeel schrikbarend toe. Als zorgorganisatie is er een aantal zaken waarmee je kunt inspelen op het personeelstekort. Zo kun je bijvoorbeeld al enorme voordelen behalen met vaste medewerkers. Dit kun je doen door te werken met capaciteitsmanagement. In deze blog gaan wij hier dieper op in en leggen wij door middel van voorbeelden uit hoe capaciteitsmanagement een bijdrage levert aan een optimale personele inzet en planning

waarom-bruto-netto-personeelsplanning-een-must-is
Waarom bruto-netto personeelsplanning een must is

Bruto-netto personeelsplanning voor een wendbare organisatie Om de extreme pieken op te vangen op zeer korte termijn, zit er vaak…

Neem contact met ons op