Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Gezond met Tijd

Gezond met tijd omgaan bevordert de kwaliteit van leven, zowel voor organisaties als het individu. Organisaties die duurzame en maatschappelijk verantwoorde keuzen maken zijn na verloop van tijd gezonder. En is er binnen jouw organisatie sprake van onregelmatige werktijden, onrustige roosters en nachtdiensten? Dan zijn dit allemaal factoren die invloed kunnen hebben op de gezondheid van jouw medewerkers. Het gaat hierbij om fysieke risico’s (denk aan ergonomie, een verstoorde werk-privé balans of slaapklachten) en veiligheidsrisico’s (denk aan alertheid en prestatievermogen). Vraag jij je af hoe je een gezonde omgang met tijd voor jouw organisatie kunt realiseren? Déhora is expert op het gebied van een gezonde omgang met tijd en wij helpen je graag verder.

Neem contact met ons op

Onze oplossingen om gezond met tijd om te gaan

strategische personeelsplanning
De krachtmeter: optimale afstemming organisatie en medewerkers

Staan de medewerkers in hun kracht? Déhora Krachtmeter is een onmisbare tool voor de optimale afstemming van de organisatie en medewerkers.

Vermoeidheidsrisico's door onregelmatige diensten 5 praktische tips
Verminder vermoeidheidsrisico’s werknemers (FRMS)

FRMS is gericht op het voorkomen van vermoeidheidsrisico's bij werknemers. Bij onderzoek brengen wij deze risico's in kaart en begeleiden wij de implementatie van FMRS.

levensfase bewust personeelsbeleid
Levensfasebewust personeelsbeleid

Wij ondersteunen uw organisatie bij het bepalen van de doelstellingen en de invulling van levensfasebewust personeelsbeleid. Het is maatwerk.

Gezond roosteren in de zorg of andere sector. Déhora helpt
Gezond roosteren

Is er binnen uw organisatie sprake van onregelmatige werktijden, onrustige roosters en nachtarbeid? Vraagt u zich af hoe u 'gezonde roosters' voor uw medewerkers kunt realiseren? Déhora is expert op het gebied van 'gezond roosteren' en wij helpen u graag verder.

tijdstudie - cts -mmo
Tijdstudie: inzicht in werkdruk en efficiency

Met een tijdstudie verkrijgt u beter inzicht in de tijdsbesteding en efficiency van uw medewerkers. Dit kan uw organisatie op veel terreinen winst opleveren.

gezond werken voor werknemers binnen uw organisatie
Verlagen ziekteverzuim vanuit planningsperspectief

Wij focussen ons – als gespecialiseerd adviesbureau – op aspecten van personeelsplanning, die positief bijdragen aan het verlagen van het ziekteverzuim. Denk aan het inpassen van gezonde roosters, flexibilisering en meer zeggenschap over werktijden binnen uw organisatie.

Werkroosters maken

Met rust en regelmaat in uw roosters zorgt u voor een hogere medewerkerstevredenheid en minder klachten over het rooster. U zult als werkgever meer in control zijn inzake personele inzet en lagere kosten door minder herplannen en ruilingen.

beoordelen nieuwe werktijdregeling OR
Opstellen werktijdregeling

Een werktijdregeling beschrijft hoe de organisatie omgaat met werk- en rusttijden. Organisatiewijzigingen, nieuwe cao-regelgeving of andere roostermethodiek (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande regeling niet meer voldoet.

capaciteitstool
Nieuw rooster maken of beoordelen

Wilt u een nieuw rooster maken of laten beoordelen? Weet u niet welk type rooster past het beste past en welke verbeteringen mogelijk zijn? Hoe zorgt u voor gezonde roosters? Vragen waarvoor u bij de consultants van Déhora terecht kunt.

duurzame inzetbaarheid personeel
Duurzame inzetbaarheid

Wat kunt u als werkgever eigenlijk doen op het vlak van duurzame inzetbaarheid? Hoe zorgt u voor betrokken en bevlogen medewerkers die met plezier naar hun werk gaan?

gezond werken voor werknemers binnen uw organisatie
Gezond werken in de nacht

Sommige medewerkers kunnen er prima tegen: nachtdiensten. Toch brengt 's nachts werken voor iedereen gezondheidsrisico’s met zich mee. Hoe beperk je deze? Bij Déhora denken we dat er vier belangrijke knoppen zijn om aan te draaien.

Relevante blogs om gezond met tijd om te gaan

wat-doen-nachtdiensten-met-jouw-biologische-klok
Wat doen nachtdiensten met jouw biologische klok?

Tijdens de Nacht van de Arbeid (30 april – 1 mei) vraagt Stichting Time Design aandacht voor de fysieke, mentale en sociale belasting die het werken in de nacht met zich meebrengt. Deze belasting wordt namelijk nog te vaak onderschat. In aanloop van de Nacht van de Arbeid plaatsen wij informatieve blogs, houden leuke winacties op social media en zetten wij over verschillende manieren onze nachthelden eens goed in het zonnetje.

Hoe kunt u de werkdruk effectief verlagen binnen uw organisatie?

Werkdruk is niet hetzelfde als het druk hebben op het werk. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontstaat werkdruk pas wanneer een medewerker “niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt”. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een medewerker onvoldoende tijd krijgt, niet de juiste middelen heeft of niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om zijn werk goed te doen.

trainingen-tijdens-corona
Het belang van onderzoek bij het ontwikkelen van een thuiswerkbeleid

Nu het (deels) thuiswerken normaal is geworden, hebben veel organisaties behoefte aan een helder thuiswerkbeleid. Maar hoe kom je als organisatie tot een goed werkbaar en breed gedragen beleid? Charlotte Peppelman, Business Analyst & Researcher bij Déhora, vertelt in dit interview hoe (en waarom) de beleving van thuiswerkende medewerkers in kaart wordt gebracht om zo, in co-creatie met de opdrachtgever, een goed thuiswerkbeleid te ontwikkelen.

Hoe maak je consignatie minder zwaar
Hoe maak je consignatie minder zwaar?

Een week consignatie draaien, naast je normale werk overdag, het komt in Nederland veel voor. Denk bijvoorbeeld aan de storings- en wachtdienst van servicemonteurs of weginspecteurs die bij calamiteiten ’s nachts oproepbaar moeten zijn. Onderzoek toont aan dat de meeste mensen het liefst zouden stoppen met consignatie zodra dat kan. In deze blog belichten wij graag de mogelijkheden om consignatie minder zwaar te maken.

gezond-plannen-en-roosteren
Gezond plannen en roosteren

Werken in onregelmatige diensten heeft invloed op de fysieke gesteldheid en op het sociale leven van medewerkers. Elke week is anders door werken in de nacht, weekenddiensten en consignatie. Ervaring leert dat mensen uiteindelijk toch gaan zoeken naar vastigheid, een patroon of een terugkerend ritme. Maar hoe zorg je er als organisatie voor dat de medewerkers tevreden zijn? Gezond roosteren en plannen is een goed voornemen.

Vermoeidheidsrisico's door onregelmatige diensten 5 praktische tips
Vermoeidheidsrisico’s door onregelmatige diensten: 5 praktische tips

Ongevallen door vermoeidheid Medewerkers met onregelmatige diensten of nachtdiensten hebben gemiddeld meer last van slaapgebrek. Hierdoor lopen zij een verhoogd…

Neem contact met ons op