Test jouw kennis van burn-out preventie
Ben Jansen Déhora Consultancy Group

Over dr. ing. Ben Jansen

Het verhaal van de Déhora Consultancy Group begint bij haar oprichter, Ben Jansen. Ben wordt in 1951 geboren in Dieren, Gelderland. Op school doet hij het goed en met name in de bètavakken blinkt hij uit. Als Ben op zijn 17de moet kiezen welke vervolgopleiding hij wil gaan doen, lijkt de opleiding Elektrotechniek een voor de hand liggende keuze. Ook hier haalt hij vervolgens mooie cijfers. Maar toch ontbreekt er iets.

Een kruispunt in zijn leven

Als hij als onderdeel van de opleiding Elektrotechniek op zijn 20ste stage loopt in een Philips vestiging waar computergeheugens ontwikkeld worden, merkt hij al gauw dat zijn aandacht niet alleen uitgaat naar de complexe techniek, maar ook naar de organisatie van de afdeling en het welzijn van zijn collega’s. In het laatste studiejaar neemt hij deze ervaring mee. En op 21-jarige leeftijd leidt dit tot een kruispunt in zijn leven. Hij twijfelt of een carrière in de techniek hem wel gelukkig zal maken. Dan komt hij in aanraking met het vakgebied van bedrijfspsychologie. Het onderwerp boeit hem. Hij trekt de stoute schoenen aan en besluit een andere, nieuwe weg in te slaan. Begin jaren ‘80 studeert hij cum laude af als Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Hij promoveert en werkt als onderzoeker en docent bij de Universiteit van Amsterdam.

Het begin van de fascinatie voor tijd

Tijdens een van zijn projecten in een papierfabriek wordt Ben pas echt geconfronteerd met het welzijn van zijn collega’s. Hij ziet vitale werknemers lijden onder zware werkomstandigheden. Zijn aandacht wordt getrokken door de lange zeer belastende nachtdiensten die de medewerkers draaien in de verzengende hitte en het gebulder van de papiermachines. Hij ziet de impact die werk en werktijd kunnen hebben op het welzijn van de mens, en dus ook op het functioneren van de organisatie. Deze ervaring maakt een diepe indruk op de jonge Ben. Wat volgt zijn turbulente jaren waarin hij meerdere keren, ook op persoonlijk vlak, wordt geconfronteerd met de impact die tijd, en het gebrek hieraan, op het welzijn van de mens kan hebben. Hij raakt gefascineerd door het thema tijd.

De oprichting van Déhora in 1987 en van Stichting Time Design in 2012

Wat doe je met een fascinatie voor tijd én een ondernemende geest, in combinatie met tal van organisaties die met adviesvragen naar je toekomen? Ben besluit in 1987 een bedrijf op te zetten, een logische volgende stap. Als een van de eerste in Nederland en in Europa richt hij een adviesbureau — op het gebied van wat nu workforce planning en management heet — op. Al snel mag hij, naast grote en middelgrote bedrijven, vakbonden en werkgeversorganisaties tot zijn clientèle rekenen. Daarmee illustrerend dat Ben met zijn bedrijf graag bruggen bouwt. De cirkel is rond. De jaren erna groeit de organisatie gestaag en Déhora’s klantenkring groeit zelfs tot ver buiten de landsgrenzen.     

Maar voor Ben, zo ambitieus als hij is, voelt dit succes slechts als het begin. Het begin van een langer verhaal. Met zijn liefde voor mens, maatschappij en tijd besluit hij dat hij meer wil doen met het thema tijd. In 2012 richt hij dan ook Stichting Time Design op. Een stichting met als boodschap dat tijd kostbaar is en ook als zodanig behandeld zou moeten worden. Het doel van de stichting is dan ook om de tijdachteloosheid die zij ziet in de samenleving om te zetten in tijdsbewustzijn. Via de stichting wil Ben samen met haar leden, de maatschappij, organisaties en individuen meegeven dat een tijdbewuste omgang met tijd cruciaal is voor het behalen van succes en het realiseren van een gelukkiger leven. 

Een mooie ideële stichting en een bloeiend, internationaal actief, bedrijf

Wat begon met een man met een fascinatie voor tijd en het welzijn van de medemens in combinatie met arbeid, is uitgegroeid tot een mooie ideële stichting, Stichting Time Design, en een bloeiende organisatie, de Déhora Consultancy Group. Een organisatie met vestigingen in Amsterdam, Antwerpen, Warschau en Praag en klanten in Europa en ver daarbuiten. En alle 200 medewerkers van Déhora en de leden van Stichting Time Design delen dezelfde fascinatie, de fascinatie voor tijd.