Test jouw kennis van burn-out preventie

Hoe werkt zelfroosteren?

Zelfroosteren biedt medewerkers invloed op de werktijden en de organisatie de zekerheid dat aan de bezettingseisen wordt voldaan. De werkgever bepaalt de bezettingseisen en vervolgens kunnen medewerkers, binnen die kaders, zelfroosteren in 3 rondes: wensenronde, schuifronde en de definitieve ronde.

De werkgever en werknemers bepalen

De werkgever bepaalt ‘hoe en wat’ en de werknemers bepalen ‘wie en wanneer’. Dit proces wordt afgestemd in een samenwerking tussen werkgever, werknemers, de OR en een specialist van Déhora.

Bij zelfroosteren is het werkaanbod van de organisatie leidend. De werkgever bepaalt de definitie van kaders en de bezettingseisen per team per roosterperiode. De werkgever laat daarna het rooster los tot de definitieve ronde. In de volgende stap kiest de werknemer zijn of haar gewenste werkdagen en -tijden op basis van de door de werkgever gevraagde bezetting. Hierbij hebben zij een grote mate van vrijheid bij het kiezen van werktijden. Binnen het team krijgen de werknemers eerst de kans om individueel wensen door te geven in de wensenronde, daarna heeft het team gezamenlijk de verantwoordelijkheid om het rooster rond te krijgen in de schuifronde. Daarna wordt het definitieve rooster met de werkgever vastgesteld.

 

Welke stappen tot zelfroosteren?

1
Stap 0. Definitie bezetting
Inrichting van benodigde bezetting en personeel
2
Stap 1. Wensenronde
Werknemers vullen hun eigen ideale werkrooster in
3
Stap 2. Schuifronde (voorlopig rooster)
Werknemers sturen éigen ideale rooster bij om het teamrooster rond te krijgen
4
Stap 3. Definitieve rooster
Planner of teamlead vult de laatste gaten in

Starten met een pilot?

Soms kan het verstandig zijn om eerst een pilot te draaien binnen een kleine groep om ervaring op te doen. Ook als er al ervaring is met zelfroosteren binnen de organisatie, kan op elke afdeling gestart worden met een pilot om aan deze roostervorm te wennen. Déhora heeft veel ervaring bij het begeleiden van pilots van het begin tot het eind. Heeft jouw organisatie behoefte aan begeleiding bij het uitvoeren van een pilot, neem dan contact met ons op.

Onderdelen pilot

1. Orientatie op zelfroosteren met presentatie aan management, OR, HR en planners

2. Haalbaarheidsonderzoek en nulmeting medewerkerstevredenheid

3. Voorbereiding pilot, spelregels, kaders en randvoorwaarden

4. Inrichting zelfroostersoftware en training

5. Uitvoeren pilot

6. Evaluatie tijdens en aan het eind van de pilot

7. Opstellen plan van aanpak implementatie in de organisatie

Looptijd van de pilot

  • 4 – 6 maanden voorbereiding.
  • 4 maanden roosteren 1e roosterperiode.
  • 12 maanden pilot, zodat elk seizoen, pieken en dalen, feestdagen en vakanties zijn getest.
  • 3 maanden evaluatie en besluitvorming implementatie.

Sectoren

  • Luchthaven
  • Openbaar vervoer
  • Industrie en productie
  • Zorg
  • Overheid
  • Retail