Krijgt u door een personeelstekort uw planning niet meer rond? Déhora kan uw organisatie direct ontzorgen met een team van ervaren topplanners.

Nacht van de Arbeid 2021

De risico’s van nachtwerk onder de aandacht tijdens de Nacht van de Arbeid

Nachtwerk is niet vanzelfsprekend, toch werken er heel veel mensen regelmatig in de nacht. Naar schatting bestaat de groep die soms of regelmatig in de nacht werkt, uit zo’n 1,3 miljoen mensen. Dat komt neer op ongeveer 14% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Nachtwerk is helaas niet zonder (gezondheids)risico’s, zo kwam ook duidelijk naar voren in het gepubliceerde onderzoek uitgevoerd door de Gezondheidsraad. Zo hebben nachtwerkers bijvoorbeeld vaak te kampen met verschillende fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Bovendien is de kans op bedrijfsongevallen en fouten aanzienlijk groter tijdens de nachtelijke uren.

De fysieke, mentale en sociale belasting van nachtarbeid wordt helaas nog te vaak onderschat. Het goede nieuws is dat met de juiste structurele maatregelen medewerkers de nachtdiensten wel zo goed en gezond mogelijk door kunnen komen. De juiste kennis rondom gezond werken in de nacht is hierbij wel van cruciaal belang.

gouden tips voor een optimale nachtdienst

Doet u ook mee met de Nacht van de Arbeid?

Wij vragen vanuit Stichting Time Design en in samenwerking met hoofdsponsor Déhora, aandacht voor de fysieke, mentale en sociale belasting die nachtwerk met zich meebrengt. Tijdens de Nacht van de Arbeid (de nacht aansluitend aan de Dag van de Arbeid, de nacht van 1 op 2 mei) besteden wij hier volop aandacht aan door middel van verschillende initiatieven. En uiteraard zetten wij onze nachthelden eens goed in het zonnetje. Doet u ook mee?

nachtwerk artikel sociaal leven

Hart voor de nacht: een bijzonder initiatief in samenwerking met de Hartstichting 

Actie: donatie van de nachtdiensttoeslagen aan de Hartstichting

Tijdens de Nacht van de Arbeid (de nacht van 1 op 2 mei), werken wij − de medewerkers van Stichting Time Design en Déhora − in de nacht. Wij doen dit in solidariteit met die 1,3 miljoen nachtwerkers in Nederland. Wat deze actie extra bijzonder maakt is dat wij al onze nachtdiensttoeslagen tijdens de Nacht van de Arbeid doneren aan de Hartstichting.

Stichting Time Design heeft voor dit goede doel gekozen omdat verschillende onderzoeken aantonen dat het regelmatig verrichten van nachtwerk de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Door geld op te halen hopen wij de verschillende onderzoeken naar hart- en vaatziekten een extra impuls te kunnen geven. Zo hopen wij indirect de vele nachtwerkers in Nederland die kampen met hart- en vaatziekten te kunnen helpen. Vind u dit ook een goed idee, doe dan mee met deze actie!

nacht van de arbeid

Cadeautje als blijk van waardering voor onze nachthelden

Actie: ‘Glow in the dark’ mokken en polsbandjes 

Naast de eerder genoemde actie om geld op te halen voor de Hartstichting, organiseren wij ook jaarlijks een leuke ‘glow in the dark’ mokken actie. Wij verstrekken de mokken voor een kleine bijdrage met de tekst ‘Nachtheld bedankt!’ aan werkgevers die samen met haar (nacht)medewerkers deelnemen aan de Nacht van de Arbeid. Daarnaast ontvangen de deelnemers een polsbandje met de tekst ‘Hart voor de nacht! #Nachtheld’. Op deze manier worden de nachthelden eens goed in het zonnetje gezet en vragen we extra aandacht voor nachtarbeid.

Wilt u als organisatie meedoen? Steun de #Nachthelden

Meld u dan aan via onderstaand formulier. U kunt meedoen door bijvoorbeeld ook deel te nemen aan de Nacht van de Arbeid, en de

 

Maak kans op het winnen van een Wellness weekend

Bent u deelnemer tijdens Nacht van de Arbeid, post dan een foto met het polsbandje op social media inclusief ‘#nachtheld’ en ‘#nachtvandearbeid’. U maakt dan kans op het winnen van een Wellness weekend!