selectie planning software

Ondersteuning bij selectie planning software

Voor ondersteuning van de workforce planning zijn er zeer veel mogelijkheden met state-of-the-art planning software. Het softwarelandschap in Nederland is vol en de kunst is om uit het grote aanbod die planning software te kiezen die uw organisatie vooruit helpt.

En dus begint uw zoektocht bij uw eigen planningsproces. Bij uw huidige, maar ook bij uw verwachting over hoe dat proces zich de komende jaren ontwikkelt. Want: zijn het tot in lengte van jaren planners die bij u plannen? Of kiest u voor participerend plannen: waarbij uw medewerkers veel zelf kunnen doen? Wilt u die zorg over software eigenlijk wel, of is een oplossing “in the cloud” voor uw situatie eigenlijk de beste?

De juiste software voor uw personeelsplanning

Déhora helpt u bij het selecteren van de juiste software voor personeelsplanning. Wij zijn  op de hoogte van software die door bekende software bedrijven wordt aangeboden. Door onze interim-planners weten wij welke pakketten in de praktijk worden gebruikt in diverse sectoren en wat de mogelijkheden en “onmogelijkheden” zijn.  In ons advies staat de best passende oplossing voor uw vraagstuk voorop. Dat kan een keuze zijn voor een pakket die zijn sporen heeft verdiend, maar ook voor een “challenger” waar u nog niet aan heeft gedacht.

Bij een selectietraject wordt aandacht besteed aan het volgende:

  • in kaart brengen van de bestaande planningssituatie;
  • specificeren van de gewenste functionaliteiten;
  • selecteren van een softwarepakket;
  • contracteren van de software aanbieder.

 

artis implementatie planning software

“Dankzij de ondersteuning van Déhora is het gelukt om binnen de afgesproken tijd en budget onze nieuwe planningssoftware te selecteren en implementeren.”
Erik Bakker, Hoofd Planning & Control Artis