Test jouw kennis van burn-out preventie

ROVOR Netwerkdag

Op de ROVOR Netwerkdag heb je kennis kunnen maken met Déhora. Wij voeren onderzoeken uit naar gezond werken in de nacht en in ploegen, deeltijdwerken in ploegendienst, zelfroosteren en het optimaliseren van de planorganisatie en -processen. Wij plannen graag een adviesgesprek met jullie in ter waarde van €750!

Jong + Oud = GOUD

Déhora vindt sinds 1987 de juiste balans tussen de meest efficiënte inzet van personeel en de wensen van medewerkers. Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij gespecialiseerd het vinden van passende flexibiliteit, gezonde inzet en aansluiting bij generatieverschillen van medewerkers. Begin deze eeuw haalde CEO Ben Jansen het zelfroosteren vanuit Zweden naar Nederland en is het concept succesvol uitgerold in diverse branches.

Ons team van arbeidspsychologen, verander-experts en bedrijfskundigen begeleidt verandertrajecten en helpt organisaties de juiste flexibiliteit te benoemen, vorm te geven en te implementeren. Wij voeren onderzoeken uit naar gezond werken in de nacht, naar gezond werken in ploegen, deeltijd werken in ploegen, zelfroosteren en het optimaliseren van de planorganisatie en -processen. Onze consultants kunnen de wens naar flexibiliteit vormgeven en in een pilot testen. Na een pilot ondersteunen wij ook de implementatie en waar nodig kunnen onze interim-planners de planning ondersteunen.

 

Methodiek zelfroosteren

Zelfroosteren is een methodiek waarbij elke medewerker, van elke leeftijd, in elke privé-situatie en met eigen fysieke voorkeuren zelf invulling kan geven aan een goed passend rooster. Gebleken is dat de keuzevrijheid al een grote mate van vrijheid geeft en goed aansluit bij de verwachtingen van de jonge generatie: digitaal, eigen keuzes en invloed. Maar zelfroosteren past ook goed bij een generatie die hun oude rooster wil behouden en juist niet de flexibiliteit wil. Deze groepen kunnen prima naast elkaar zelfroosteren.

Lees meer over de voordelen van zelfrooosteren