Test jouw kennis van burn-out preventie

Personeelsverloop verlagen

Is het verloop binnen jouw organisatie hoger dan je wenselijk vindt? Ervaar je de gevolgen daarvan en maak jij je zorgen over de oorzaak? Déhora ondersteunt regelmatig organisaties met het terugdringen van verloop. Lees verder hoe wij jou van dienst kunnen zijn.

personeelsverloop verlagen

Gevolgen van hoog personeelsverloop

Meestal is het verloop niet toe te schrijven aan één enkele oorzaak. Met iedere vertrekkende medewerker gaat kennis en ervaring verloren. Een hoog verloop betekent voor jou dan ook extra inspanning om nieuwe mensen te vinden en in te werken (met bijkomende kosten) en een korte terugverdientijd van jouw investering in (interne) opleiding. Nieuwe medewerkers zijn vaak maar beperkt inzetbaar, wat de planning bemoeilijkt en extra druk bij ervaren medewerkers legt. Meer indirect brengt frequent en vooral vroegtijdig vertrek van jouw menselijk kapitaal ook een sfeer van teleurstelling en tegenslag met zich mee: “wat is dat toch?”

Een beperkt percentage personeelsverloop is normaal en gezond voor jouw organisatie. Vroegtijdig vertrek door pensioen of een verhuizing hoeven geen probleem te zijn. Per branche is inmiddels bekend wat een “normaal” verzuimpercentage is. De oorzaken van een hoog verloop zullen divers zijn. Ze kunnen variëren van de inhoud van het werk tot de managementstijl en van onduidelijkheid over de toekomst tot lawaai op de werkvloer.

Déhora helpt jou bij het terugdringen van personeelsverloop

Déhora ondersteunt regelmatig organisaties met het terugdringen van personeelsverloop. Als gespecialiseerd adviesbureau richten wij ons primair op oorzaken van verloop die te maken hebben met personeelsplanning. Daarnaast zijn we óók in staat om het totale spectrum voor jou te onderzoeken en een plan van aanpak te maken op de uitkomsten daarvan. Te hoge werkdruk is bijvoorbeeld een veel voorkomende reden waardoor medewerkers besluiten een organisatie te verlaten. Wij gebruiken een wetenschappelijk onderbouwde analyse om de zwaarte van jouw werkrooster te beoordelen en identificeren verbeteringsmogelijkheden. Daarnaast zetten wij vragenlijstonderzoek in om in kaart te brengen wanneer en waardoor jouw medewerkers hoge werkdruk ervaren. Dit kan zelfs in combinatie met objectieve metingen, zoals logboeken of hartslagmeting. Hierdoor weet jij precies waar de knelpunten zitten en hoe je de werkdruk weer in balans brengt.

Ook als het werk niet goed te combineren is met het privéleven zijn medewerkers eerder geneigd een organisatie te verlaten. Het verhogen van flexibiliteit of juist de voorspelbaarheid van het rooster, of het invoeren van zelfroosteren kan daarom ook een effectief middel zijn om medewerkers aan jouw organisatie te binden. Medewerkers zijn het meeste geneigd om zich aan een organisatie te binden wanneer ze een uitdagende functie hebben en zich kunnen blijven ontwikkelen. De manier waarop dit het beste gefaciliteerd kan worden is anders voor starters dan voor jonge ouders of 50-plussers. Wij helpen jou met het ontwikkelen van levensfasebewust personeelsbeleid.

Als het verloop bij jouw organisatie hoger is, is het natuurlijk zaak om rekening te houden met de juiste samenstelling van jouw personeelsbestand. Wij helpen jou hierbij door een capaciteitsplanning met je op te stellen.

Wij betrekken alle relevante aspecten die kunnen bijdragen aan het verhoogde personeelsverloop in onze aanpak. Hierbij is maatwerk gericht op de situatie in jouw organisatie van begin tot eind het uitgangspunt. Wij werken op projectbasis toe naar een gericht plan van aanpak waarin jij zelf doet wat je wil en wij onze expertise voor jou inzetten.

Wij staan voor je klaar

Heb jij vragen of wil je een vrijblijvend gesprek inplannen? Neem dan gerust contact met ons op!