thuiswerken

Thuiswerken

Vraagt u zich af hoe uw medewerkers de afgelopen thuiswerkperiode hebben ervaren? Wat er beter kan, welke afspraken en welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben in de toekomst? Wij kunnen u daar bij ondersteunen. Lees hieronder hoe wij dat kunnen doen!

Hoe om te gaan met thuiswerken in deze pandemie?

Door de coronacrisis is het aantal werknemers dat thuis werkt explosief toegenomen. Veel medewerkers moesten van de één op de andere dag vanuit huis werken. Organisaties hebben amper de tijd gehad voor het treffen van voorbereidingen en dat terwijl het een enorme verandering is. Deze mate van flexibiliteit was in veel organisaties nog geen onderdeel van de bedrijfscultuur. Beslissingen waar in normale situaties goed over nagedacht zou worden, moesten nu snel worden genomen. Als werkgever vraagt u zich wellicht af hoe medewerkers het thuiswerken ervaren en hoe u invulling kunt geven aan de toekomst wat betreft thuiswerken. Het is tijd om de balans op te maken en te kijken wat voor afspraken er nodig zijn voor de toekomst. Ook is het goed om in kaart te brengen welke ondersteuning medewerkers nodig hebben om ook op de lange termijn efficiënt en gezond thuis te kunnen werken. De dienstverlening van Déhora is erop ingericht om u hierbij te ondersteunen.

Hoe wij u kunnen adviseren en/of ondersteunen

Analyse & Advies

Déhora kan de beleving van medewerkers voor u in kaart brengen met behulp van diverse technieken. Eén daarvan is het afnemen van een enquête die de ervaringen van medewerkers uitvraagt. De enquête wordt in overleg met u geheel op maat opgesteld. Thema’s die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn: communicatie, de inrichting van de thuiswerkplek, productiviteit, de verbondenheid met het team, aansturing en overleg, werk-privébalans en wensen op het gebied van thuiswerken voor de toekomst.

Opstellen thuiswerkbeleid

Déhora helpt organisaties bij het opstellen van een thuiswerkbeleid. Dit doen we in overleg met de belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld HR, ondernemingsraad, het management en de medewerkers. Door alle partijen bij de ontwikkeling te betrekken, wordt er draagvlak gecreëerd voor het beleid. Samen kijken we welke informatie er al beschikbaar is en welke informatie nog nodig is om een thuiswerkbeleid op te stellen dat goed aansluit bij de organisatie.

Workshop Efficiënt en Gezond thuiswerken

Op basis van de inzichten en ervaring die Déhora opgedaan heeft op het gebied van thuiswerken is de workshop ‘Efficiënt en Gezond Thuiswerken’ ontwikkeld. De workshop geeft medewerkers handvatten om succesvol en op een gezonde en verantwoorde manier thuis te kunnen werken. De medewerkers krijgen inzicht in de risico’s die thuiswerken met zich meebrengt en ze krijgen gerichte strategieën aangereikt om deze risico’s zo klein mogelijk te maken.