Test jouw kennis van burn-out preventie

Arbeidstijdenwet: hoeveel aanwezigheidsdiensten mag ik draaien?

Leo Bonefaas is oud-inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie en blogger op het gebied van werktijden. Hij schreef een blog over aanwezigheidsdiensten. Déhora vatte de belangrijkste punten hieronder voor u samen.

Algemeen geldende norm aanwezigheidsdienst

De algemeen geldende norm is dat in 26 weken maximaal 52 x in aanwezigheidsdienst (AWD) gewerkt mag worden. De beroepsbrandweer en de schippersinternaten mogen meer, namelijk maximaal 62 x AWD in 26 weken. Bij de vrijwillige brandweer is slechts 1 x AWD in 7 x 24 uur toegestaan. 

90 rusturen verplicht bij AWD

Een AWD mag niet langer dan 24 uur duren, inclusief wachturen of slaapuren of “normale” diensturen. Er zijn 90 rusturen verplicht in elke 7 etmalen waarin 1 of meer keer in AWD wordt gewerkt. Daarom kan in die 7 etmalen niet meer dan 78 uur (168 – 90 rusturen) worden gewerkt.

Maatwerkconstructie (opt-out) bij AWD

In een periode van 26 weken mag maximaal gemiddeld 48 uur per week gewerkt worden. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde maatwerkconstructie (opt-out) mag dit gemiddelde worden verhoogd tot maximaal 60 uur per week, nadat de werknemer hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Bron: art. 1:1 en art. 4.8:1 ATB

Andere onderwerpen over de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet: hoeveel aanwezigheidsdiensten mag ik draaien?

Aanwezigheidsdiensten (AWD): hoeveel uur mag er gewerkt worden en hoeveel rusturen zijn er vastgesteld? Déhora licht dit toe.