Test jouw kennis van burn-out preventie

Regelgeving werk kinderen van 13 t/m 15 jaar

Op grond van Europese regelgeving is er in de Nederlandse wetgeving (Arbeidstijdenwet) bepaald dat arbeid door kinderen van 13 tot en met 15 jaar verboden is. Onder strikte voorwaarden kan arbeid door kinderen van deze leeftijd wel worden verricht, maar dat is gebonden aan het soort werk en een maximum aantal arbeidsuren. In de ‘nadere regeling kinderarbeid’ zijn alle regels omtrent kinderarbeid verder uitgewerkt.

Maximale werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen binnen de kaders van de wet wel arbeid verrichten. Uitgangspunt is dat kinderen tijdens de weken dat ze naar school gaan minder mogen werken dan tijdens vakantieweken. Het is niet toegestaan dat kinderen van 13 en 14 jaar op zondag werken.  In het onderstaande overzicht vindt u alle maximale werktijden:

Regels maximale werktijden per dag, week of vakantie Norm voor licht niet-industrieel werk* Norm voor klusjes rond het huis en in de buurt
Maximale arbeidstijd per schooldag niet toegestaan 2 uur
Maximale arbeidstijd per niet-schooldag en vakantiedag 7 uur 7 uur
Maximale arbeidstijd per week
 • 12 uur per schoolweek**
 • 35 uur per vakantieweek
 • 12 uur per schoolweek**
 • 35 uur per vakantieweek
Maximaal aantal werkdagen per week 5 dagen per week 5 dagen per week
Maximaal aantal vakantieweken per jaar 4 weken, waarvan maximaal 3 weken aaneengesloten 4 weken, waarvan maximaal 3 weken aaneengesloten
Werken op zondag Verboden Verboden

* Licht niet-industrieel werk is bijvoorbeeld het bezorgen van reclamedrukwerk of vakken vullen bij supermarkten.

** Een schoolweek is een week waarin 1 of meerdere dagen onderwijs wordt gevolgd.

Voor de hier bovengenoemde werkzaamheden gelden de volgende minimale rusttijden:

Minimale rusttijden per dag en zondag Norm
Minimale pauze per dag Bij meer dan 4,5 uur werken, dan een pauze van 30 minuten
Minimum aantal uren rust per dag tijdens schoolweek 14 uur onafgebroken rust, in ieder geval tussen 19:00 – 7:00 uur
Minimum aantal uren rust per dag tijdens vakanties (ook op zaterdag en zondag) 14 uur onafgebroken rust, in ieder geval tussen 19:00 – 7:00 uur

Uitzondering: kinderen die ouders helpen in eigen zaak

Er zijn uitzonderingen voor kinderen die hun ouders helpen met een landbouwbedrijf of een winkel. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het bedrijf één geheel vormt met de woning, waar het kind verblijft.

 • op schooldagen mogen zij maximaal 2 uur werken in het bedrijf van hun ouders
 • per week mogen zij niet meer dan 12 uur werken

Maximale werktijden kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 jaar, die leerplichtig* zijn,  mogen binnen de kaders van de wet wel arbeid verrichten. In het onderstaande overzicht vindt u de regels voor de maximale werktijden voor 15-jarigen voor licht niet-industriële werkzaamheden:

Regels maximale werktijden per dag of week of vakantie Norm voor licht niet-industrieel werk
Maximale arbeidstijd per schooldag 2 uur
Maximale arbeidstijd per niet-schooldag en vakantiedag 8 uur
Maximale arbeidstijd per week
 • 12 uur per schoolweek**
 • 40 uur per vakantieweek
Maximaal aantal werkdagen per week 5 dagen per week
Maximaal aantal vakantieweken per jaar 6 weken, waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten

* Voor kinderen die (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht hebben, gelden andere regels.

** Een schoolweek is een week waarin 1 of meerdere dagen onderwijs wordt gevolgd.

Voor 15-jarigen gelden de volgende minimale rusttijden:

Minimale rusttijden per dag en zondag Norm voor licht niet-industrieel werk
Minimale pauze per dag Bij meer dan 4,5 uur werken, dan een pauze van 30 minuten
Minimum aantal uren rust per dag tijdens schoolweek 12 uur onafgebroken rust, in ieder geval tussen 19.00-7.00 uur
Minimum aantal uren rust per dag tijdens vakanties (ook op zaterdag en zondag) 12 uur onafgebroken rust, in ieder geval tussen 21.00-7.00 uur
Werken op zondag (indien werken op zondag is toegestaan, zie onderstaand!)
 • ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken
 • bij werken op zondag, dan is de zaterdag voorafgaand aan de zondag een vrije dag

Het werken op zondag is wel gebonden aan een aantal voorwaarden:

 • het moet nodig zijn voor het soort werk;
 • moet zijn opgenomen in het arbeidscontract;
 • bedrijfsomstandigheden moeten het noodzakelijk maken. Er moet dan wel overeenstemming zijn met de OR (ondernemingsraad), de personeelsvertegenwoordiging of met de 15-jarige zelf;
 • er is uitdrukkelijk toestemming nodig van de ouders of verzorgers.

Uitzondering voor bezorging ochtendkranten

Voor het bezorgen van ochtendkranten voor kinderen van 15 jaar  is er een bijzondere regelgeving.  De volgende regels zijn dan van toepassing:

 • indien de 15 jarige op zondag de krant bezorgt, dan mag hij of zij niet op zaterdag voorafgaand aan deze dag werken;
 • er is niet meer dan 2 uur arbeid per dag toegestaan;
 • er moet sprake zijn van 12 uur onafgebroken dagelijkse rusttijd, waarbij inbegrepen de periode tussen 19:00 en 06:00 uur. Dat houdt bijvoorbeeld in dat als een kind de kranten bezorgt vanaf 06:00 uur in de ochtend, dan moet de rusttijd de voorgaande avond starten om 18:00 uur.

 

Mogelijk ook interessant voor u

arbeidstijdenwet reeks diensten
Wat is de definitie van een ‘reeks diensten’ in de ATW?

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert periode van 32 uur rust Maar wat is nu precies een reeks? Oftewel, wanneer start of…