Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is een repeterend individueel rooster?

Een repeterend individueel rooster is zijn zichzelf herhalende individuele roosters. Per medewerker van de roostereenheid wordt een individueel rooster gemaakt, dat zich vervolgens periode op periode in dezelfde vorm herhaalt. Daardoor wordt de tijd die met het roosteren gemoeid is verminderd, terwijl de voorspelbaarheid van het rooster voor de betrokken individuele werknemer toeneemt. Vaste wensen van medewerkers kunnen worden gehonoreerd en er kan worden geroosterd met verschillende arbeidsuren per medewerker.