Vraagt u zich af hoe uw medewerkers de afgelopen thuiswerkperiode hebben ervaren? Wat er beter kan, welke afspraken en welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben in de toekomst? Wij kunnen u daar bij ondersteunen.

Wat is een roostersleutel?

Een roostersleutel is een schema waarin staat aangegeven hoeveel diensten van een bepaalde soort op een dag ingeroosterd moeten worden. Van elke dienst wordt aangegeven hoeveel er op welke dag nodig zijn. Daardoor ontstaat een pakket aan diensten op grond waarvan de roosters ontworpen kunnen worden. Daarom wordt een roostersleutel ook wel een dienstenpakket genoemd.