Waar staat u als planning professional? Weet u welke mogelijkheden u hebt om te groeien? Ontdek het door middel van de Déhora profielscan!

Wat is een roostersleutel?

Een roostersleutel is een schema waarin staat aangegeven hoeveel diensten van een bepaalde soort op een dag ingeroosterd moeten worden. Van elke dienst wordt aangegeven hoeveel er op welke dag nodig zijn. Daardoor ontstaat een pakket aan diensten op grond waarvan de roosters ontworpen kunnen worden. Daarom wordt een roostersleutel ook wel een dienstenpakket genoemd.