Wil jij weten hoe jij jouw organisatie kan voorbereiden op de toekomst? Schrijf je dan snel in voor onze webinar!

Wat zijn de roostervuistregels?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het werken in onregelmatige diensten fysieke en sociale risico’s met zich meebrengt. De resultaten van dit onderzoek heeft Déhora vertaald in een beoordelingsmethodiek, de Rooster Risico Profiel Analyse (RRPA). Dit geeft een genuanceerd beeld van de lichamelijke en sociale risico’s die werknemers lopen. De methodiek is samengevat in tien vuistregels. Door het toepassen van deze 10 regels kan het risico verkleind worden dat er klachten door roosters ontstaan. De tien roostervuistregels zijn:

Roosterpatroon: streef naar een voorspelbaar patroon

Rotatierichting: voorwaartse rotatierichting

Aantal diensten:

  • Minimaal 2 diensten achtereen, maximaal 6 diensten achtereenvolgend
  • Maximaal 4 diensten van dezelfde soort achtereenvolgend

Dienstlengte: maximaal 9 uur

Begin- en eindtijden van een dienst: idealiter van 07:00 – 15:00, 15:00 – 23:00 en 23:00 – 07:00

Pauze: half uur pauze in het midden van de dienst

Arbeidsduur: wekelijkse arbeidsduur maximaal 34-38 uur, afhankelijk van de zwaarte van het rooster

Onregelmatigheid: avond-, nacht- en weekenddienst: tenminste 40% vrij roosteren met een goede spreiding.