Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat zijn de roostervuistregels?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het werken in onregelmatige diensten fysieke en sociale risico’s met zich meebrengt. De resultaten van dit onderzoek heeft Déhora vertaald in een beoordelingsmethodiek, de Rooster Risico Profiel Analyse (RRPA). Dit geeft een genuanceerd beeld van de lichamelijke en sociale risico’s die werknemers lopen. De methodiek is samengevat in tien vuistregels. Door het toepassen van deze roostervuistregels kan het risico verkleind worden dat er klachten door roosters ontstaan. De roostervuistregels zijn:

 1. Roosterpatroon: streef naar een voorspelbaar patroon
 2. Rotatierichting: voorwaartse rotatierichting
 3. Aantal diensten:
  • Minimaal 2 diensten achtereen, maximaal 6 diensten achtereenvolgend
  • Maximaal 4 diensten van dezelfde soort achtereenvolgend
 4. Dienstlengte: maximaal 9 uur
 5. Begin- en eindtijden van een dienst: idealiter van 07:00 – 15:00, 15:00 – 23:00 en 23:00 – 07:00
 6. Pauze: half uur pauze in het midden van de dienst
 7. Arbeidsduur: wekelijkse arbeidsduur maximaal 34-38 uur, afhankelijk van de zwaarte van het rooster
 8. Onregelmatigheid: avond-, nacht- en weekenddienst: tenminste 40% vrij roosteren met een goede spreiding.