Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is een individueel rooster of wat betekent individueel roosteren?

Een individueel rooster is ook wel bekend als individueel persoonsgebonden uurrooster. In essentie gaat het bij individueel roosteren om zeggenschap van individuele werknemers over hun eigen werktijden.

Individueel roosteren wordt idealiter gedefinieerd als een roostermethode waarbij de werkgever, in overleg, de planningsperiode vaststelt en daarbinnen een aantal kwalitatieve en kwantitatieve bezettingseisen definieert. Vervolgens kunnen werknemers hun individuele voorkeuren voor werktijden aangeven. Daarna worden de planning en de individuele voorkeuren en bezettingseisen op elkaar afgestemd. Al dan niet met behulp van spelregels of ondersteunende planning software. Het resultaat is een individueel rooster voor iedere medewerker.

Binnen deze definitie van individueel roosteren vallen verschillende vormen die zich onderscheiden in:

  1. de mate van zeggenschap van elke medewerker en
  2. de mate van diversiteit in werktijdoplossingen (meer of minder vrije tijd, ritmes waarin diensten elkaar afwisselen, uniformiteit in begin- eindtijden).

We onderscheiden de volgende vormen van individueel roosteren:

  • Ruilen
  • Repeterend uurrooster
  • Voorkeursrooster
  • Intekenrooster
  • Matching
  • Zelfroosteren

Deze verschillende vormen van individueel roosteren kunnen perfect samen gaan. Ruilen is bijvoorbeeld ook mogelijk nadat een uurrooster via één van bovenstaande vormen tot stand is gekomen. Deze vormen staan ook niet geheel op zichzelf. Ze kunnen gecombineerd worden in andere werkconcepten zoals flexibele jaarurensystemen.