Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is meeroosteren?

Meeroosteren is een nieuwe term voor zelfroosteren.  Meeroosteren is een werkvorm, waarin medewerkers diensten kiezen die het beste passen bij hun werk en/of privé wensen. De werkgever biedt diensten aan die het beste aansluit bij het werkaanbod. De personeelsplanner is de intermediair in dit planningsproces. Aan de ene kant zorgt het voor dat de administratieve last van het roosterbeheer, waaronder het ruilen van diensten, significant minder wordt. Aan de andere kant geeft het ook veel keuzevrijheid aan de werknemers. Meeroosteren past goed in een organisatie die er voor kiest om roosterplanners centraal te organiseren, maar die het planningsproces decentraal vorm wil (blijven) geven.

Deze roostermethodiek past goed bij een beleid dat gericht is op het verminderen van de rooster-ergonomische belasting en op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Andere termen: zelfroosteren