GRATIS netwerkbijeenkomst voor planning professionals is een feit! Thema van de dag: "De kracht van personeelsplanning bij krapte op de arbeidsmarkt. Kom je ook?

Wat is een tweeploegendienst?

In de meeste gevallen is bij een tweeploegendienst sprake van een ochtendploeg en een middagploeg. ’s Nachts en in het weekend wordt de productie of dienstverlening gestopt. Uitgaande van een individuele arbeidstijd van 38 of 40 uur kan een bedrijfstijd van ongeveer 80 uur worden gerealiseerd. Voor de medewerker betekent dit meestal een week vroege (ochtend)diensten en daarna een week late (middag)diensten.