Test jouw kennis van burn-out preventie

Jouw strategische personeelsplanning (SPP) bij het herstarten van jouw business

Het is fijn dat bedrijven in de coronacrisis hun business weer kunnen opstarten, maar die richtlijnen van het RIVM geven toch ook hoofdbrekens. Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe onderbouw je beslissingen?

De nieuwe realiteit brengt de behoefte mee om voortdurend flexibel te kunnen opereren. Dit enerzijds door de mogelijkheden binnen de richtlijnen en anderzijds binnen de kansen die er op ieder moment zijn. Het denken en plannen in verschillende scenario’s kan helpen om het nieuwe speelveld te verkennen. Ook het snel kunnen veranderen van de personele inzet kan een plaats krijgen in die scenario’s. Met verschillende doorgerekende varianten van personele inzet, aangepaste ploegendiensten of verschillende roostervormen kan een optimum worden gevonden tussen bijvoorbeeld kosten personeelsinzet, maximalisatie van ruimtegebruik, bedrijfstijden en omvang productie (of omzet).

Adviseurs van Déhora hebben expertise in scenarioplanning en beschikken over de kennis en tools voor het maken van doorgerekende varianten van personele inzet, roostervormen of aanpassingen in ploegendiensten.

Krijg gratis advies