Uw personeelsplanning verbeteren? Start met de PlanScan van Déhora
Plandashboard

Plandashboard

Het Plandashboard biedt objectieve stuurinformatie voor uw workforce planning

We leven in tijden dat veranderingen en innovaties elkaar steeds sneller opvolgen. Snel kunnen inspelen op klantwensen of nieuwe concurrenten, vraagt om een flexibele inzet van het personeel. Om die flexibele inzet te managen, is stuurinformatie nodig. Dat is wat het Plandashboard van Déhora biedt: objectieve stuurinformatie die u als manager in staat stelt sneller in te spelen op veranderende omstandigheden.

Hoe werkt Déhora’s Plandashboard?

Het Plandashboard wordt aangesloten op de database van de klant. In de meeste gevallen is dat het plansysteem. Gegevens zoals geplande inzet, gerealiseerde inzet, kosten en opbrengsten per uur worden gebruikt om het Plandashboard te voeden. In een aantal overzichtelijke tellers geeft het dashboard weer hoe goed de organisatie presteert op het vlak van strategic workforce planning.

Relevante indicatoren voor Plandashboard

Zo helpt het Plandashboard de manager om doelen en normen in te geven en wordt vervolgens gecheckt of de planning daaraan voldoet. Met andere woorden helpt het Plandashboard managers bij het sturen op een adequate inzet van mensen en middelen. Relevante indicatoren die daarbij standaard worden opgenomen zijn:

  • de planefficiency (bezetting t.o.v. werkdruk, aantal wijzigingen etc.);
  • de tijdflexibiliteit (mate van inzet flex-werkers, overuren etc.);
  • de compliance (voldoen aan wet- en regelgeving);
  • verschillende aspecten met betrekking tot de kosten van planning en operatie.