Test jouw kennis van burn-out preventie

Objectieve stuurinformatie voor uw workforce planning

Plandashboard

planning software

Waarom het Plandashboard?

  • Meet de prestaties van uw planning
  • Meer sturing geven en dus betere planningsresultaten
  • Heldere kengetallen en rapportages

Sneller inspelen op veranderende omstandigheden

We leven in tijden dat veranderingen en innovaties elkaar steeds sneller opvolgen. Snel kunnen inspelen op klantwensen of nieuwe concurrenten, vraagt om een flexibele inzet van het personeel. Om die flexibele inzet te managen, is stuurinformatie nodig. Dat is wat het Plandashboard van Déhora biedt: objectieve stuurinformatie die u als manager in staat stelt sneller in te spelen op veranderende omstandigheden.

plandashboard planning personeel

Hoe werkt Déhora’s Plandashboard?

De resultaten van uw personeelsplanning zijn meetbaar dankzij het Plandashboard.  Het Plandashboard is zo gemaakt dat het eenvoudig kan worden gekoppeld aan uw huidige planning software.

Gegevens zoals geplande inzet, gerealiseerde inzet, kosten en opbrengsten per uur worden gebruikt om het Plandashboard te voeden. In een aantal overzichtelijke tellers geeft het dashboard weer hoe goed de organisatie presteert op het vlak van strategic workforce planning.

Relevante indicatoren voor het Plandashboard

Zo helpt het Plandashboard de manager om doelen en normen in te geven en wordt vervolgens gekeken of de planning daaraan voldoet. Met andere woorden helpt het Plandashboard managers bij het sturen op een adequate inzet van mensen en middelen. Relevante indicatoren die daarbij standaard worden opgenomen zijn:

  • de planefficiency (bezetting t.o.v. werkdruk, aantal wijzigingen etc.);
  • de tijdflexibiliteit (mate van inzet flex-werkers, overuren etc.);
  • de compliance (voldoen aan wet- en regelgeving);
  • verschillende aspecten met betrekking tot de kosten van planning en operatie.

Stel hier uw vraag

Neem direct contact met ons op of laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.