Test jouw kennis van burn-out preventie
capaciteitsmanagement personeel dehora planning service center

Capaciteitsmanagement

De inzet van medewerkers in onregelmatige diensten gaat in organisaties vaak gepaard met veel aandacht voor perioderoosters en dagelijkse inzet. In de praktijk zien wij planners worstelen met het op peil brengen van de dagelijkse bezetting. Dat terwijl het vraagstuk van tekorten of mismatch vaak al in een eerder stadium ontstaat. Capaciteitsmanagement is een manier voor management om grip te krijgen op personele capaciteit en daarmee op de optimale inzet daarvan.

Onze ondersteuning

Het Planning Service Center van Déhora ondersteunt bedrijven en organisaties op het gebied van capaciteitsmanagement op drie manieren:

  1. Een werkaanbodanalyse helpt organisaties om het werkaanbod zuiver in kaart te brengen voor de huidige of toekomstige situatie. Dit zou ook een zorgvraag kunnen betreffen. Gelet wordt op de noodzaak om werk op een bepaalde plaats, tijd en met bepaalde kwalificaties uit te voeren. Declarabel werk en niet declarabele taken worden in kaart gebracht. De werkaanbodanalyse leidt tot heldere bezettingseisen en daarmee wordt de vraag naar inzet gedefinieerd.
  2. Een capaciteitsanalyse helpt organisaties snel en gefundeerd inzicht te krijgen in hun benodigde én beschikbare capaciteit, afgezet tegen het huidige (of verwachte) werkaanbod. De capaciteitsanalyse geeft antwoord op de vraag of de netto gevraagde bezetting kan worden geboden met de aanwezige capaciteit, kwantitatief en kwalitatief. Tevens geeft de capaciteitsanalyse aan welke bruto capaciteit nodig is om de netto capaciteit te realiseren.
  3. Een integraal capaciteitsplan combineert de uitvoering van een werkaanbodanalyse, een capaciteitsanalyse met plandoelstellingen, normen, meetpunten en een jaarplan. Dit plan geeft u — als management — grip op uw capaciteit, waarmee u (weer) aan het stuur komt van uw personele inzet. Het capaciteitsplan maakt het onderwerp “personele inzet” vanuit een gedeeld beeld bespreekbaar tussen managers, controllers en planners.

De analyses worden onder meer gegenereerd door specifieke data te verzamelen binnen uw organisatie. Bij de berekening worden normen en standaarden gebruikt die gangbaar zijn binnen uw organisatie.

 

Onze mogelijkheden voor u samengevat. Waar kiest u voor?

01

Werkaanbodanalyse

Helderheid over de vraag naar personele inzet
02

Capaciteitsanalyse

Helderheid over uw inzetbare personele capaciteit
03

Integraal capaciteitsplan

Startklaar plan voor grip op uw capaciteit

Interesse in betere resultaten met capaciteitsmanagement?

Best Practices capaciteitsmanagement

Bekijk een selectie van 'best practices' bij diverse opdrachtgevers

capaciteit politie plannen
Grip op capaciteit bij afdeling ‘Selectie’ van de Politie

Team Selectie van de Politie heeft de expertise van Déhora ingeschakeld om grip te krijgen op hun capaciteit. De doelstelling van het project was helder; inzicht krijgen in wat de (netto) beschikbaarheid is en hoe de capaciteitsplanning er de komende maanden uitziet.

logo zorg instelling workforce planning
In de zorg kosten en kwaliteit onder controle dankzij meer grip op de personele inzet

Een grote zorgorganisatie in Zuid-Nederland (2300 medewerkers, VVT en Revalidatiezorg) werd geconfronteerd met organisatieonderdelen die elk hun eigen manier van roosteren hadden. Zij hebben Déhora gevraagd voor een oplossing om meer grip te krijgen op de inzet van personeel, zodanig dat de kwaliteit van de zorg en de kosten beter onder controle blijven.