Test jouw kennis van burn-out preventie

Nieuwe cao Rijk 2024-2025: Meer focus op capaciteitsmanagement en jaarurensystematiek

Trots team op kantoor

Met de introductie van de nieuwe cao Rijk 2024-2025 komt er, naast verbeteringen in loon en secundaire arbeidsvoorwaarden, ook meer aandacht voor de vaak beperkte capaciteit. De aanleiding hiertoe is de toenemende druk op organisaties door ontwikkelingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom verplicht het Rijk, vanuit de cao, organisaties de capaciteitsvraag en de beschikbare bezetting beter in kaart te brengen. Als de capaciteit niet op orde is, moeten er maatregelen genomen worden om een betere balans te creëren. Hier kan de inzet van capaciteitsmanagement en jaarurensystematiek bij helpen. In deze blog gaan wij verder in op deze middelen en hoe deze toegepast kunnen worden.

 

Capaciteitsmanagement

Efficiënt capaciteitsmanagement is van cruciaal belang voor elke organisatie, zeker ook binnen de rijksoverheid. De nieuwe cao legt de nadruk op het optimaliseren van de inzet van personeel om piekmomenten in de werklast beter op te vangen. Om dit te bewerkstelligen kun je gebruik maken van geavanceerde planningstechnieken. Ook is het belangrijk om te focussen op de inzetbaarheid van de beschikbare capaciteit die al bestaat in jouw organisatie. Wil je meer weten over capaciteitsmanagement? Bekijk dan ook onze andere blog: Capaciteitsmanagement als oplossing voor personeelstekort.

 

Wat is een jaarurensystematiek (JUS)?

Een opvallend aspect van de nieuwe cao is de specifieke bandbreedte ten aanzien van de jaarurensystematiek. Een jaarurensystematiek (JUS) is een flexibele manier om met de uren van je werknemers om te gaan. Zo werken werknemers meer uren als het druk is en minder uren in tijden dat het minder druk is. Zo werken werknemers binnen de periode het gemiddeld aantal uur zoals dat in hun contract staat.

Dit systeem biedt efficiënter gebruik van arbeidstijd en meer flexibiliteit voor de werknemer, wat op zijn beurt weer zorgt voor een betere balans tussen werk en vrije tijd. De jaarurensystematiek moet wel regelmatig worden herzien en vraagt dus ook om regelmatig overleg tussen werkgever en werknemer.

 

Flexibiliteit en Duurzaamheid

De focus op flexibiliteit binnen de jaarurensystematiek draagt niet alleen bij aan een betere balans tussen werk en privéleven voor werknemers, maar draagt ook bij aan duurzaamheid. Door werknemers meer autonomie te geven betreft werktijden, kunnen werknemers dit beter afstemmen op hun persoonlijke behoeften. Hierdoor wordt onnodig woon-werkverkeer verminderd.

 

Investering in Ontwikkeling

Naast de aanpassingen in de arbeidstijdregelingen, blijft de nieuwe cao zich ook richten op de ontwikkeling van werknemers. Dit omvat niet alleen training en opleiding om de vaardigheden van werknemers te verbeteren, maar ook begeleiding bij het begrijpen en benutten van de mogelijkheden die de nieuwe jaarurensystematiek biedt.

In essentie belooft de nieuwe cao Rijk 2024-2025 niet alleen verbeteringen in traditionele arbeidsvoorwaarden, maar ook verbeteringen die de werkomgeving bij de Rijksoverheid moderniseren en optimaliseren. Heb je hulp of advies nodig bij de overgang tot capaciteitsmanagement in jouw organisatie? Bekijk dan onze oplossing Capaciteitsmanagement of neem contact met ons op.

Mogelijk ook interessant voor jou:

Een groep jonge werknemers die zich achter een laptop verzamelen op kantoor
Capaciteitsmanagement als oplossing voor personeelstekort?

Capaciteitsmanagement als oplossing voor personeelstekort? Het personeelstekort op de arbeidsmarkt was zelden zo groot en wordt, mede door de vergrijzing,…

Download whitepaper “Samen naar een optimale personeelsplanning”

Hoe mooi zou het zijn? Een nauwe samenwerking tussen alle afdelingen, waarbij de planning, gemaakte keuzes en de inhoud op elkaar afgestemd zijn en de personeelsplanning een integraal onderdeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering.

De JUS (jaarurensystemastiek) maakt een organisatie veerkrachtiger

De coronacrisis heeft een grote economische impact op vele sectoren. Hoe maak je keuzes die zowel goed zijn voor de organisatie als voor de medewerkers. Eén van de oplossingen is om een JUS (jaarurensystemastiek) in te stellen. Dit maakt je organisatie veerkrachtiger en je verlaagt ermee je risico’s voor in de toekomst.