Test jouw kennis van burn-out preventie

Door de krapte op de arbeidsmarkt, wil je als organisatie wendbaar en flexibel zijn. Tekorten in de bezetting door ziekte of verloop, zijn door de krapte op de arbeidsmarkt bijna niet meer op te vangen. Klanten rekenen in deze tijd ook nog eens op snelle service. Voor veel organisaties levert dit wisselend werkaanbod op met veel pieken (en soms dalen). Als gevolg hiervan krijgt het personeel te maken met overwerk, extra diensten of inhuur van externe resources. De grote vraag is: hoe ga je hier als organisatie mee om? Hoe word en blijf je wendbaar en flexibel en tegen welke prijs? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers nog aan verlof toekomen? Dat kan bijvoorbeeld met een bruto-netto personeelsplanning. In deze blog leggen we uit waarom een bruto-netto berekening van je personeel zo belangrijk is.

Bruto-netto personeelsplanning voor een wendbare organisatie

Om de extreme pieken op te vangen op zeer korte termijn, zit er vaak niets anders op dan overwerk, extra diensten of inhuur van externe krachten. Naast het feit dat dit vaak kostbare of tijdelijke oplossingen zijn, verstoort deze manier van werken het ritme van de medewerkers. Er ontstaat vermoeidheid door lange dagen en weken. Ook in privésferen heeft de geschetste situatie grote gevolgen voor het personeel. Zo moeten medewerkers bijvoorbeeld thuis opvang regelen voor de kinderen of privéafspraken verzetten om in te vallen, wat effect heeft op de medewerkerstevredenheid. Kortom, een structurele oplossing die jouw organisatie wendbaar en flexibel maakt, is dus onmisbaar.

Bruto-netto personeelsplanning; de oplossing voor personeelstekort

Een van de oplossingen die wij – als expert op het gebied van workforce planning en management – implementeren is de bruto-netto personeelsplanning. Hierbij gaat het om het inplannen en verspreiden van de bruto-nettoberekening over de capaciteitsplanning. Met deze berekening anticipeer je vanuit de verwachte afwezigheden van je medewerkers op hun inzet in relatie tot het verwachte werkaanbod. De bruto-nettoberekening bevat de gemiddelde afwezigheden van een fte afgezet tegen de bruto beschikbaarheid. Onder gemiddelde afwezigheden verstaan wij: verlof, ziekteverzuim, trainingen, medezeggenschapsactiviteiten etc.. De bruto-netto berekening geeft inzicht in de gemiddelde verhouding tussen bruto beschikbaarheid en netto inzetbaarheid. Ook is het een manier om bijvoorbeeld verloven en ‘verlofstuwmeren’ goed in te plannen.

Resultaat bruto-netto berekening personeel

De bruto-nettoplanning in de capaciteitsplanning geeft de verwachte afwezigheden op team of afdelingsniveau weer per kalenderweek. Hiermee kun je als organisatie tijdig anticiperen op een eventuele mismatch in de bezetting. Dit resulteert in passende bezetting, rust in de roosters én een minimalisatie van verstoringen op korte termijn. Dit zodat enkel acute ‘last-minute’ ziekte of piek in het werk nog kan leiden tot overwerk of inhuur. Het bijsturen hiervan én de langetermijnplanning maakt je als organisatie wendbaarder en flexibeler, wat uiteindelijk zorgt voor betere bedrijfsresultaten met meer tevreden medewerkers.

Goed om te weten: de bruto-nettoplanning is niet een eenmalige actie, maar een continu proces waarin de capaciteitsplanning en de bruto-nettoberekening een centrale rol speelt.

Déhora: dé workforce planning specialist

Déhora is al 35 jaar dé specialist op het gebied van workforce planning en management. Als marktleider helpen wij je graag om jouw personeelsplanning goed op te zetten, te implementeren en een juiste organisatie daaromheen in te richten. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul het contactformulier in of bel ons via het telefoonnummer: 020 404 4042 en plan een vrijblijvend adviesgesprek in.

Mogelijk ook interessant voor u:

6 kwaliteiten van een goede planner

De planner heeft uiteenlopende rollen. Hij adviseert en ondersteunt het management bij de organisatie van het werk. Tevens functioneert hij als een klankbord voor het personeel. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er een aantal kwaliteiten van groot belang