Ook deze zomer ben je als planner, leidinggevende of HR welkom in de Summerschool van Déhora Academy.

Wat houdt een werktijdregeling in?

Een werktijdregeling beschrijft hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met arbeids- en rusttijden. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 27 vastgelegd dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. In dit geval betekent dat de OR moet instemmen met de invoering of herziening van een werktijdregeling.

Het gaat hierbij om allerlei afspraken zoals:

  • welke werktijden worden gehanteerd (in bijvoorbeeld roosters);
  • hoe gaan we om met verschillende type diensten (bijvoorbeeld nachtdiensten, consignatie, aanwezigheidsdiensten of weekenddiensten);
  • welke regels hanteren we voor vakantie-aanvragen;
  • een beschrijving van de roostermethodiek, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het roosterproces;
  • en afspraken over bijvoorbeeld ruilingen, deeltijdwerken, overwerken en pauzes.

Het opstellen van een werktijdregeling is een tijdrovend en secuur werk, aangezien er veel wet- en regelgeving is over arbeids- en rusttijden. Bestaande afspraken op cao- en/of organisatieniveau spelen hierbij een belangrijke rol. De adviseurs van Déhora zijn zeer deskundig en ervaren in het uitleggen en interpreteren van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden.

Meer weten over onze dienstverlening: Opstellen werktijdregeling