Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat houdt een werktijdregeling in?

Een werktijdregeling beschrijft hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met arbeids- en rusttijden. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 27 vastgelegd dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. In dit geval betekent dat de OR moet instemmen met de invoering of herziening van een werktijdregeling.

Het gaat hierbij om allerlei afspraken zoals:

  • welke werktijden worden gehanteerd (in bijvoorbeeld roosters);
  • hoe gaan we om met verschillende type diensten (bijvoorbeeld nachtdiensten, consignatie, aanwezigheidsdiensten of weekenddiensten);
  • welke regels hanteren we voor vakantie-aanvragen;
  • een beschrijving van de roostermethodiek, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het roosterproces;
  • en afspraken over bijvoorbeeld ruilingen, deeltijdwerken, overwerken en pauzes.

Het opstellen van een werktijdregeling is een tijdrovend en secuur werk, aangezien er veel wet- en regelgeving is over arbeids- en rusttijden. Bestaande afspraken op cao- en/of organisatieniveau spelen hierbij een belangrijke rol. De adviseurs van Déhora zijn zeer deskundig en ervaren in het uitleggen en interpreteren van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden.