Wat is een jaarsystematiek of jaarurensysteem (JUS)?

Bij een jaarurensysteem of jaarurensystematiek (JUS), ook wel urenbanken genoemd, werken werknemers meer uren als het druk is en minder uren in tijden dat het minder druk is. Over de gehele periode werken werknemers gemiddeld het aantal uren dat contractueel is overeengekomen. De spreiding van het aantal te werken uren over het jaar leidt tot een evenwichtig arbeidspatroon. In het arbeidspatroon zijn zowel de te werken uren als de geclusterde vrije tijd duidelijk herkenbaar.

In overleg tussen werkgever en werknemer

Een jaarurensystematiek gaat uit van een totaal aantal werkuren op jaarbasis. Het arbeidspatroon wordt overleg tussen de werkgever en werknemer vastgesteld. Het overleg is gericht op het bereiken van overeenstemming en vindt tenminste jaarlijks plaats. Het overeengekomen arbeidspatroon kan in overleg tussentijds worden aangepast. Concreet inplannen blijft gewoon plaatsvinden via het bekende rooster.

Meer informatie: bekijk onze blog