Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is een reservedienst?

Een reservedienst is een dienst waarbij een medewerker geacht wordt gedurende een bepaalde periode aanwezig te zijn op een locatie, maar waarbij nog geen specifieke taken aan de medewerker zijn toegewezen. Meestal zijn de exacte begin- en eindtijden van een reservedienst niet bekend. De planner geeft de exacte tijden een aantal dagen voorafgaand aan de dienst door aan de medewerker (in de praktijk is dit vaak 1 dag van te voren). Een reservedienst is meestal bedoeld om verwachte uitval van collega’s door zaken als ziekte en incidenten op te vangen. Zodra de medewerker daadwerkelijk wordt ingezet, wordt de reservedienst vervangen door de feitelijke dienst.

De afspraken rondom de inzet van reservediensten moet worden vastgelegd in een werktijdregeling.