Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is strategische personeelsplanning (SPP)?

Strategische personeelsplanning (SPP) is een toekomstgerichte activiteit waarbij nu besluiten moeten worden genomen over de inzet van de juiste mensen, op het juiste moment en de juiste plaats. SPP is gericht op de personeelscomponent van strategische vraagstukken en moet zo antwoord vinden op de effecten van wijzigingen in:

  • de marktvraag;
  • de politieke en wettelijke kaders;
  • de arbeidsmarkt;
  • strategische domeinen zoals innovatie, automatisering en productielocatie.

Strategische personeelsplanning is een continue proces

Strategische personeelsplanning, ofwel SPP, is een continue proces gericht op de verbinding van strategische keuzes met de ondernemingsdoelstellingen. Strategische personeelsplanning is een managementproces en geen eenmalige inspanning. Een managementproces betekent dat u SPP bij voorkeur jaarlijks opnieuw bekijkt en het opneemt in uw strategiecyclus. Jaarlijks neemt u de vorderingen van het achterliggende jaar als uitgangspunt mee en actualiseert u het actieplan voor de komende jaren op basis van de nieuwste inzichten.

De focus ligt op de ontwikkeling van een lange-termijn personeelsbeleid, waarvoor in de praktijk meestal een horizon van 3 tot 5 jaar wordt gehanteerd. SPP zorgt voor minimalisering van het verschil tussen het huidige personeelsbestand en het benodigde toekomstige personeelsbestand in termen van kwantiteit, kwaliteit en kracht (3-k-model).

Wat is het resultaat van SPP?

De resultaten van SPP zijn:

  • Op de lange termijn geeft SPP inzicht in de aansluiting tussen de behoefte  en de beschikbaarheid van personeel (aantallen, skills, kosten);
  • SPP geeft richting aan mogelijke aanpassingen van strategisch personeelsbeleid;
  • Met SPP creëert u draagvlak voor te nemen acties door het verantwoordelijke management;
  • De besluitvorming kan worden ondersteund via scenario-analyse, waarvoor geavanceerde software kan worden gebruikt;
  • Het uiteindelijke resultaat van SPP is een krachtige bijdrage aan de realisatie van uw bedrijfsstrategie.

Interesse in SPP?

Ziet u de voordelen van een gedegen strategische personeelsplanning binnen uw organisatie en wilt u weten wat Déhora voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Déhora; al 35 jaar dé workforce planning en management specialist

Déhora is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd op het gebied van workforce planning en management. Bij Déhora begeleiden wij organisaties bij een optimale afstemming tussen mensen, middelen en tijd. Met strategische, tactische en operationele oplossingen dragen wij bij aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen en -resultaten. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Andere termen: strategic workforce planning

Gerelateerde onderwerpen zijn:

• Aannamebeleid
• Uitstroombeleid
• Opleidingsbeleid
• Duurzame inzetbaarheid
• Flexibele Workforce oplossingen (flexibele schil, collegiale samenwerking)