Waar staat u als planning professional? Weet u welke mogelijkheden u hebt om te groeien? Ontdek het door middel van de Déhora profielscan!

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning (SPP) is een toekomstgerichte activiteit waarbij nu besluiten moeten worden genomen over de inzet van de juiste mensen, op het juiste moment en de juiste plaats. Strategische personeelsplanning is een continue proces, gericht op de verbinding van strategische keuzes met de ondernemingsdoelstellingen. De focus ligt op de ontwikkeling van een lange-termijn personeelsbeleid dat zorgt voor minimalisering van het verschil tussen het huidige personeelsbestand en het benodigde toekomstige personeelsbestand in termen van kwantiteit, kwaliteit en kracht.

SPP is gericht op de personeelscomponent van strategische vraagstukken. Zij moet vanuit de personeelscomponent antwoorden vinden op de effecten van wijzigingen in:

  • de marktvraag;
  • de politieke en wettelijke kaders;
  • de arbeidsmarkt;
  • strategische domeinen zoals innovatie, automatisering en productielocatie.

Andere termen: strategic workforce planning