Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is duurzame inzetbaarheid van personeel?

Duurzame inzetbaarheid van personeel is een begrip dat u tegenwoordig overal hoort terugkomen. En dat is niet verwonderlijk: de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, mensen leven langer, er worden minder kinderen geboren. En dat heeft aanzienlijk wat gevolgen voor de arbeidsmarkt.

In dit kader gaat duurzame inzetbaarheid over de mate waarin medewerkers – gedurende hun hele loopbaan-  gezond en fit blijven, betrokken en gemotiveerd zijn, plezier in hun werk hebben, goed presteren en weinig verzuimen.

Duurzame inzetbaarheid omvat verscheidene dimensies en impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om die mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. Daarom is het van belang dat vraagstukken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid integraal benaderd worden.

Meer informatie over dit onderwerp: