Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Wat betekent arbeidsduur?

Arbeidsduur is een term die wordt gebruikt in cao’s, arbeidscontracten, of andere collectieve regelingen. Ook wordt deze term gebruikt in verschillende wetgeving, waaronder ‘Wet arbeid en zorg’ en de ‘Wet Flexibel werken’ . In deze laatstgenoemde wet wordt de volgende definitie gehanteerdt:

Arbeidsduur betreft het aantal overeengekomen uren waaruit een werkweek of een anderszins overeengekomen werkperiode van de werknemer bestaat.

In de Arbeidstijdenwet spreekt men niet over arbeidsduur maar arbeidstijd.