GRATIS netwerkbijeenkomst voor planning professionals is een feit! Thema van de dag: "De kracht van personeelsplanning bij krapte op de arbeidsmarkt. Kom je ook?

Wat is levensfasebewust personeelsbeleid?

Het uitgangspunt van een levensfasebewust personeelsbeleid is een beleid dat erop is gericht dat mensen gedurende hun gehele werkende leven vitaal, gemotiveerd en inzetbaar blijven. Alle medewerkers kunnen in elke leeftijdsfase een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijfsproces.

Levensfasebewust personeelsbeleid richt zich op het ontwikkelen, het optimaal benutten en het behouden van kennis en ervaring van werknemers op de langere termijn. Een goede aanpak verhoogt de inzetbaarheid, betrokkenheid en motivatie van uw werknemers. Dat resulteert in minder ongewenste uitstroom en een daling van het ziekteverzuim.

Meer weten over wat u kunt doen? Bekijk onze dienstverlening >