Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is werkdruk?

De werkdruk wordt bepaald door de soort en de belasting van de werkzaamheden en omstandigheden waaronder het werk moet worden uitgevoerd. Werkdruk is niet hetzelfde als het druk hebben op het werk. Werkdruk is vooral een tijdsprobleem. Aan een bepaalde taak of opdracht hangen kwalitatieve taakeisen (complexiteit, emotionele belasting) en aan de andere zijde kwantitatieve taakeisen (hoeveelheid en tempo). Te hoge werkdruk ontstaat als de werknemer langere tijd niet, of met moeite, binnen de beschikbare tijd kan voldoen aan de eisen die aan de werknemer gesteld worden. Werkdruk kan aangroeien door verschillende oorzaken zoals:

  • te weinig tijd voor een opdracht;
  • hogere kwaliteitseisen van het werk;
  • technische problemen;
  • werk dat niet aansluit bij ervaring of kennis;
  • conflicten met de leidinggevende;
  • reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid;
  • onduidelijke taakomschrijving;
  • veeleisende klanten;
  • te weinig pauzes/vakantie.

Te hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Als de werknemer af en toe een hoge werkdruk ervaart, hoeft dat niet erg te zijn. Problemen ontstaan als werkdruk vaak of lange tijd te hoog is. Werkdruk hoeft echter niet altijd negatief te zijn. Het kan ook een signaal zijn dat het heel goed gaat met de business. Werkdruk vormt in de visie van Déhora de uitkomst van een dynamisch evenwicht. Een goede aanpak van werkdruk vereist maatwerk.