Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is een bereikbaarheidsdienst?

Definitie in het Arbeidstijdenbesluit

Een bereikbaarheidsdienst is een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten;

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007687/2018-11-14

Toelichting bereikbaarheidsdienst:

Het begrip bereikbaarheidsdienst zegt het al; de werknemer dient tijdens de dienst bereikbaar te zijn voor oproepen wanneer hij of zij niet aanwezig is op de werkplek. Een bereikbaarheidsdienst is een begrip conform het Arbeidstijdenbesluit (ATB) en een dergelijke dienst is alleen binnen de zorg toegestaan. Het is in feite een bijzondere vorm van consignatie (pieperdienst). Het verschil met consignatie is dat het opgeroepen worden een normaal onderdeel is van de functie, en niet alleen plaatsvindt in noodgevallen.

De bereikbaarheidsdienst mag niet langer zijn dan 24 uur, vaak begint het met een gewone dienst en eindigt de dienst met een periode (bijvoorbeeld de nacht) waarin de werknemer bereikbaar dient te zijn voor oproepen. De werknemer gaat dan naar huis (bevindt zich in ieder geval niet op de werkplek) en wordt mogelijk opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Uiteraard is dat gebonden aan strakke regelgeving om overbelasting te voorkomen.

Meer informatie over bereikbaarheidsdiensten in de zorg:

https://dehora.nl/nieuws/bereikbaarheidsdiensten-in-de-zorg-atw-regels/

Déhora; de specialist op het gebied van workforce planning en management
Déhora is al ruim 35 jaar marktleider op het gebied van Workforce planning en management, zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau. Dus heeft u vragen rondom de Arbeidstijdenwet, bereikbaarheidsdiensten, consignatie of andere workforce planning en management gerelateerde zaken? Neem dan gerust contact met ons op of bel ons via het telefoonnummer: 020-213 68 66. 

Meer informatie over onze diensten? Bekijk hier wat je voor uw organisatie kunnen betekenen.