Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is het Arbeidstijdenbesluit (ATB)?

Het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is een algemene maatregel van bestuur op grond van de arbeidstijdenwet. In het arbeidstijdenbesluit zijn de noodzakelijke uitzonderingen geregeld. In het arbeidstijdenbesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen algemeen geldende, afwijkende en aanvullende bepalingen voor de arbeidstijden en rusttijden die dus voor alle werknemers gelden, en bijzondere afwijkende en aanvullende bepalingen die alleen gelden voor werknemers die in specifieke arbeidssituaties werkzaam zijn.

Meer informatie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007687/2018-11-14