Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Ontwerp of beoordeling van een (nieuwe) werktijdregeling

Organisatiewijzigingen, nieuwe cao-regelgeving of andere roostermethodiek (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande werktijdregeling niet meer voldoet. Als werkgever bent u dan genoodzaakt de werktijdregeling te herzien en is instemming nodig van de ondernemingsraad. Gezien de complexe wet-en regelgeving op het gebied van arbeidstijden vereist een nieuwe werktijdregeling veel kennis en ervaring. Het is een tijdrovende klus die Déhora u graag uit handen neemt.

Wat houdt een werktijdregeling in?

Een werktijdregeling beschrijft hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met arbeids- en rusttijden. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 27 vastgelegd dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. In dit geval betekent dat de OR moet instemmen met de invoering of herziening van een werktijdregeling.

Het gaat hierbij om allerlei afspraken zoals:

  • welke werktijden worden gehanteerd (in bijvoorbeeld roosters);
  • hoe gaan we om met verschillende type diensten (bijvoorbeeld nachtdiensten, consignatie, aanwezigheidsdiensten of weekenddiensten);
  • welke regels hanteren we voor vakantie-aanvragen;
  • een beschrijving van de roostermethodiek, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het roosterproces;
  • en afspraken over bijvoorbeeld ruilingen, deeltijdwerken, overwerken en pauzes.

Onze werkwijze

Het opstellen van een werktijdregeling is een tijdrovend en secuur werk, aangezien er veel wet- en regelgeving is over arbeids- en rusttijden. Bestaande afspraken op cao- en/of organisatieniveau spelen hierbij een belangrijke rol. De adviseurs van Déhora zijn zeer deskundig en ervaren in het uitleggen en interpreteren van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden.

Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen onze adviseurs het volgende voor u betekenen:

  • opstellen van een passende werktijdenregeling;
  • advies en beoordeling van een nieuwe werktijdregeling;
  • beoordelen haalbaarheid en levenscyclus van de regeling;
  • het toetsen van de werktijdregeling aan de wet- en regelgeving, zoals cao en Arbeidstijdenwet;
  • de oplevering van een passende werktijdregeling met roostermodellen en spelregels.

Interesse in een nieuwe werktijdregeling?

Neem contact op of laat hier uw gegevens achter.

BLOG

Nieuwe werktijdregeling - Zo pak je de evaluatie aan!
Nieuwe werktijdregeling? Zo pak je de evaluatie aan!

Een werktijdregeling beschrijft hoe een organisatie omgaat met arbeids- en rusttijden. Nieuwe cao-regelgeving, andere bedrijfstijden of de wens om een nieuwe roostermethodiek in te voeren (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande werktijdregeling niet meer voldoet. De invoer van een nieuwe werktijdregeling heeft grote impact op een organisatie en haar medewerkers. Daarom is het belangrijk om vooraf het doel van de nieuwe werktijdregeling te bepalen, de nieuwe afspraken in een pilot te testen en deze te evalueren. In deze blog bespreken we het proces dat daarbij komt kijken.

Instemmingsverzoeken OR
Roostergerelateerde OR instemmingsverzoeken: hoe zit het nou echt?

Om personeel efficiënt en duurzaam in te zetten is het voor werkgevers van belang om personeelsroosters actueel te houden. Daarom vinden er regelmatig roosterwijzigingen plaats. Er is echter rondom roosterwijzigingen nog altijd veel onduidelijkheid wanneer er toestemming nodig is van de OR.