Test jouw kennis van burn-out preventie

Strategische wendbaarheid

Bij strategische wendbaarheid van jouw organisatie gaat het er om dat uw organisatie relatief gemakkelijk kan aanpassen aan snel wisselende omstandigheden. Nu zijn er veel flexibiliteitstrategieën die uw organisatie lenig en wendbaar kunnen maken. De kunst is een goede balans te vinden en die strategieën te kiezen die duurzaam zijn. In dat verband wordt ook wel gesproken over goede flex. Simpel gezegd gaat het om flexibiliteit van en voor de werkgever én werknemer. Welke strategie is voor uw organisatie een slimme keuze?

Noodzaak voor een flexibele organisatie

Organisaties zijn genoodzaakt om door de continue veranderingen en ontwikkelingen zich flexibel te organiseren. Organisaties hebben te maken met steeds meer dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

De oorzaak daarvan ligt in zes noodzakelijke transities op het vlak van globalisering, technologisering, informatisering, informalisering, individualisering en verduurzaming. Om te overleven moeten organisaties zich snel kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden en moeten zij zich kunnen voegen naar de uiterst dynamische markten waarin zij opereren.

Strategische wendbaarheid vraagt om balans wensen werkgever en werknemer

Kijkend naar de arbeidsmarkt dient eveneens te worden vastgesteld dat deze om verandering, en in het bijzonder flexibiliteit, vraagt. Meer dan ooit hebben werknemers behoefte aan individualisering, aan maatwerk in arbeidsvoorwaarden. Het kunnen realiseren van een goede werk-privé balans is daar één van de belangrijke aspecten van. Een dergelijke balans maakt noodzakelijk dat arbeidsvoorwaarden, waaronder de werktijden, worden geïndividualiseerd en op gezette tijden kunnen worden aangepast naar wensen en behoeften.

Waarom kiest u voor Déhora?

Jarenlange ervaring in flexibilisering

Onze jarenlange ervaring met het flexibiliseren van de personele inzet kenmerkt zich aan het feit dat wij diverse belangen overbruggen.

Duurzaamheidsmodel

Déhora hanteert bij flexibilisering een zogenaamd 'duurzaamheidsmodel' dat zich in de praktijk heeft bewezen.

Ervaring in diverse sectoren

Kenmerkend aan Déhora is dat zij veel ervaring heeft met het opzetten en implementeren van duurzaamheidsstrategieën in diverse organisaties en sectoren.

Meer weten?

strategische-personeelsplanning
Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik.

Naar een duurzaam flexibele organisatie

Na de Corona-crisis is veerkracht nodig om tot herstel te komen, in de samenleving, in bedrijven, in de economie. Er wordt veel gesproken over “het nieuwe normaal”, zonder dat altijd duidelijk is hoe dat er uit zal zien. Wat moet er anders dan vóór de crisis?

Ben Jansen over flexibilisering - Déhora NL
Flexibilisering: waarom organisaties niet meer zonder kunnen

Ben Jansen, CEO van Déhora, legt uit wat duurzame flexibilisering inhoudt en waarom organisaties volgens hem niet meer zonder flexibilisering kunnen.

Déhora Academy
De WAB: uw flexibiliteit op de wip?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet de balans op de arbeidsmarkt verbeteren. Per 1 januari 2020 gelden er dan ook allerlei nieuwe regels die invloed zullen hebben op het speelveld van de personele inzet. Grijpt u deze kans om een positieve impuls te geven aan uw workforce planning?