Test jouw kennis van burn-out preventie

Werken in onregelmatige diensten heeft invloed op je fysieke gesteldheid en op je sociale leven. Als je een baan neemt met onregelmatige diensten, dan accepteer je indirect de consequenties. Maar of je het prettig vindt, hoe je jezelf aanleert hiermee om te gaan en of je dit tot aan je pensioen kunt volhouden, is nog maar de vraag. Ervaring leert dat mensen uiteindelijk toch gaan zoeken naar vastigheid, een patroon of een terugkerend ritme. Maar hoe zorg je er als organisatie voor dat de medewerkers tevreden zijn? En bereid zijn om extra diensten te draaien wanneer het nodig is? Plannen en roosteren vanuit een gezondheidsvisie is hierbij de doorslaggevende factor.

Gezond plannen behartigt verschillende belangen

Gezond plannen en roosteren behartigt de belangen van de medewerkers, de klanten en de organisatie. Een keuze vanuit een organisatie om bijvoorbeeld op zondagnacht een extra nachtdienst in te zetten, komt voort uit de vraag vanuit de klant en het gewenste serviceniveau dat de organisatie wil bieden in die nacht. Maar uiteindelijk moeten de medewerkers deze service bieden en op zondagnacht aan het werk.

Ook het huidige rooster en de benodigde bezetting komen voort uit de belangen van de medewerkers, klant en organisatie. Maar of dat allemaal even gezond is en wat er nu eigenlijk onder gezond wordt verstaan, is vaak — blijkt uit onze ervaring — onderbelicht. Veelal is er geen visie op gezond plannen en roosteren.

Gezond plannen en roosteren met Déhora

Déhora adviseert organisaties al meer dan 35 jaar over gezond roosteren. Wij vinden het belangrijk dat er vanuit de organisatie een gezamenlijke visie is over gezond roosteren en dat deze uitgedragen wordt binnen de organisatie. Daarvoor analyseren wij allereerst de huidige visie, strategie, planning en doelstellingen van onze klanten.

Ook analyseren wij de wensen voor de nieuwe situatie. Wij doen dit zo veel mogelijk samen met de belangrijke stakeholders uit de organisatie. Op basis van de analyse en onze ervaring stellen wij op maat gemaakt advies op, inclusief een plan van aanpak voor de implementatie. Een belangrijk onderdeel is het gezamenlijk komen tot een nieuwe visie over gezond roosteren.

De implementatie kunnen wij geheel vanuit Déhora ondersteunen, met adviseurs, trainers, coaches, onderzoekers en projectmanagers. De implementatie voeren wij uit op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast faciliteren wij op maat met werkgroepen, trainingen, presentaties, schrijven van beleid en werkinstructies en zorgen wij voor projectmanagement en verantwoording richting het bestuur.

Meer weten?

Wil je meer weten over het gezond roosteren van personeel binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 20 404 40 42. 

Mogelijk ook interessant voor u:

5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning
5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning

Er komt veel kijken bij het maken van een personeelsplanning. Denk aan onverwachte wijzigingen in het rooster, problemen met materialen, over- of onderbezetting. Hoewel elke planner streeft naar een optimale planning en goede roosters, loopt het niet altijd zoals gewenst. Welke fouten worden het meest gemaakt en hoe los je dit op? Een gewaarschuwde planner is er twee waard.

‘Must knows’ van de Arbeidstijdenwet (ATW)

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige urenregistratie van zijn werknemers (zoals begin- en eindtijden diensten, pauzes en oproepen). Deze registratie is één van de belangrijkste eisen van de Arbeidstijdenwet, want het daadwerkelijk gelopen rooster moet voldoen aan alle wettelijke regelgeving.  In de praktijk is het vaak een uitdaging om te voldoen aan de ATW, met name bij onregelmatige diensten.