Wat is een bruto/netto berekening?

Een bruto/netto berekening is de berekening van het aantal uren dat één fte per jaar inzetbaar is voor het bezetten van de diensten. Er wordt mee aangegeven hoeveel uur een medewerker werkelijk gemiddeld per week of per jaar inzetbaar is

Elke medewerker beschikt over een contractuele (bruto) arbeidsduur, veelal uitgedrukt in aantal dagen per jaar.  Een aantal dagen daarvan is een medewerker per definitie niet beschikbaar. Dit zijn de weekenddagen, maar ook vakantiedagen, ATV, feestdagen, ziekte, zwangerschap, opleidingen, etc. Voor de personeelsplanning is het erg belangrijk te berekenen hoe groot dit ‘verlies’ aan mandagen is. Zo kan er op het eerste gezicht een goede personeelsbezetting hebben, maar netto toch te weinig medewerkers overhouden om de benodigde diensten te kunnen draaien.  Daarom is een bruto/netto berekening erg belangrijk, want hiermee wordt berekend hoeveel bruto capaciteit er nodig is om de echte netto benodigde uren te kunnen dekken.

Concreet voorbeeld:  De bruto/netto factor van een afdeling is 1872/1476,3 = 1,27. Dit wil zeggen dat er 27% extra FTE moet zijn om het werk te kunnen doen. Als de formatie te klein is kan er geen goede personeelsplanning opgezet worden.