Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is een gebroken dienst?

Een gebroken dienst is een dienst die word onderbroken door een lange rusttijd. Het is geen formele term in de Arbeidstijdenwet. De toepassing en de exacte definitie van gebroken diensten kan zijn geregeld in een cao of werktijdregeling.

Voorbeeld: Bij een gebroken dienst heeft de werknemer twee opkomsttijden op 1 dag. De werknemer werkt op 1 dag van 08.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur.