GRATIS netwerkbijeenkomst voor planning professionals is een feit! Thema van de dag: "De kracht van personeelsplanning bij krapte op de arbeidsmarkt. Kom je ook?

Wat is een GAP-analyse?

Een GAP-analyse is een methode dat in meerdere vakgebieden wordt toegepast. Zo wordt de GAP-analyse ook binnen de personeelsplanning of workforce planning gebruikt. Een GAP-analyse geeft praktische resultaten bij de Strategische Personeelsplanning. Het geeft inzicht in het verschil tussen de huidige beschikbare personeelsbezetting en de toekomstige personele behoefte. Mocht er sprake zijn van een discrepantie, een GAP, dan zult u een actieplan moeten maken om dit gat te overbruggen.

Wilt u een dergelijke analyse binnen uw organisatie uitvoeren, dan is dat uiteraard mogelijk. Het is onderdeel van de implementatie van Strategische personeelsplanning.