Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is capaciteitsplanning van personeel?

Capaciteitsplanning is een belangrijk onderdeel van de personeelsplanning. Eenvoudig gesteld is capaciteitsplanning de afstemming tussen (1) de personele capaciteit die nodig is om het werk uit te voeren en (2) de capaciteit die er effectief ter beschikking is. Dus rekening houdende met verlof, ziekte en dergelijke. Die afstemming tussen vraag en aanbod van arbeid vindt plaats op jaarbasis.  De capaciteitsplanning op jaarbasis wordt vervolgens naar ‘best practices’ uitgewerkt in uurroosters voor de operationele inzet op week- en op dagbasis. Deze fase wordt ook roostervormgeving genoemd.

De capaciteitsplanning begint met het voorspellen van de te verwachten hoeveelheid werk (werkaanbod). Vanuit het verwachte werkaanbod wordt bepaald wat de benodigde arbeidsbehoefte is. Vervolgens wordt de vereiste bezetting zowel kwalitatief (welke functies) als kwantitatief (hoeveel) vastgesteld. De capaciteitsplanning is belangrijk voor het bepalen van de bezettingseisen en de benodigde personeelsformatie of te wel de personele capaciteit.