Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is roosterbeheer?

Roosterbeheer of beheerplanning bestaat uit het aanpassen van het geplande rooster naar aanleiding van omstandigheden die bij het ontwerp van het rooster nog niet bekend waren. Ook bestaat dit proces uit het registreren van de feitelijke werktijden. Het start na de publicatie van de perioderoosters en het gaat dus om de uitvoering van het rooster. Alle ad hoc verstoringen worden verwerkt. De werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld het invullen van de reservediensten in verband met afwezigheid van personeel door ziekte of verlof, het ruilen van diensten tussen medewerkers, het oproepen van extra personeel in verband met onvoorzien werk, het verschuiven of aanpassen van diensten in verband met wijzigende omstandigheden en het inplannen van cursussen of vergaderingen. Feitelijk wordt het rooster up-to-date gehouden zodat het de uiteindelijke realisatie (uitvoering) beschrijft en de toekomst blijft aansturen.