Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Analyse om de personeelsbehoefte vast te stellen

Bij veel organisaties wordt de personeelsbehoefte vastgesteld aan de hand van personele budgetten van voorgaande jaren. Dat gaat goed totdat er een verandering optreedt in het werkaanbod, waardoor de werkdruk kan toenemen. Dit kan leiden tot onenigheid tussen het management en de medewerkers of de ondernemingsraad (OR).

Analyse van werkaanbod en formatiebepaling

Van werkaanbod naar benodigde personeelsbehoefte

Voor veel werkgevers is het lastig om eenduidig vast te stellen wat het (toekomstige) werkaanbod is en welke personeelsbehoefte daarbij past. Als onafhankelijke partij kan Déhora op objectieve wijze het werkaanbod vaststellen en vertalen naar de benodigde personeelsformatie. Dit doen wij aan de hand van de volgende twee stappen.

Stap 1: Subjectieve en objectieve tijdmetingen

Allereerst brengen wij de tijdsbesteding van uw medewerkers in kaart met behulp van tijdstudies, zoals subjectieve tijdmetingen (bijvoorbeeld vragenlijsten) of objectieve tijdmetingen (multi moment opname). Het toekomstige werkaanbod wordt zo vastgesteld door simulatie aan de hand van ervaringsgegevens en/of historische gegevens en prognosecijfers.

Stap 2: Bepalen van de benodigde personeelsbehoefte

De volgende stap is de vertaling naar de benodigde personeelsbehoefte. Deze is afhankelijk van de bezettingseisen en andere belangrijke factoren. Zo ontstaat er een kwalitatieve personeelsbehoefte.

Wat levert dit u op?

Aan de hand van een duidelijk stappenplan ontwikkelt Déhora een objectief voorstel voor uw benodigde formatie, waarbij rekening wordt gehouden met diverse randvoorwaarden. De benodigde personele bezetting sluit dan optimaal aan op het werkaanbod en vormt daarmee de juiste input voor het maken van goed passende roosters.

 

Bekijk onze 'Best Practices'

flora holland | Referentie Déhora Workforce Planning
Afstemming tussen werkaanbod en medewerkers

FloraHolland zag volop kansen voor een efficiënter werkproces. Daarvoor waren nieuwe roosters nodig. Maar draagvlak voor de roosters vinden bij het personeel: dat was de uitdaging.

capaciteit politie plannen
Grip op capaciteit bij afdeling ‘Selectie’ van de Politie

Team Selectie van de Politie heeft de expertise van Déhora ingeschakeld om grip te krijgen op hun capaciteit. De doelstelling van het project was helder; inzicht krijgen in wat de (netto) beschikbaarheid is en hoe de capaciteitsplanning er de komende maanden uitziet.

Meer weten?