Test jouw kennis van burn-out preventie

Goed, beter, best, allerbest: 4 niveaus van personeelsplanning

Met de opkomst van planning als serieus vakgebied, rijst ook vaker de vraag wat een goede, professionele planning is. In deze bijdrage schetsen we vier stadia van workforce planning om tot een goede personeelsplanning te komen.

Inmiddels spreken we over personeelsplanning als een serieus vak, in plaats van slechts een aandachtsgebied. Die verschuiving van inzicht heeft alles te maken met de impact die planning heeft op relevante organisatiethema’s. Nu is vooral de vraag aan de orde hoe workforce planning professioneel ingericht en gerund wordt. Simpelweg: of de planning goed is.

De noodzaak tot optimalisatie

Veel werknemers die zich met planning bezighouden, beantwoorden bovenstaande vraag vanuit de onderbuikgevoelens. Zonder uiteraard iets af te doen aan de praktijkervaring van planners en goede bedoelingen van werkgevers, geldt dat meer objectieve waarderingen van kwaliteit en rendement van planning nodig zijn. In veel organisaties bestaat er zoiets als de ‘planningsparadox’. Het (top)management van de organisatie geeft aan personeelsplanning uiterst belangrijk te vinden. Maar dat inzicht wordt vervolgens niet vertaald naar de wijze waarop de planning zou moeten worden ingevuld. Een gemiste kans.

De perfecte planning?

Er bestaat uiteraard niet zoiets als dè perfecte planning. Organisaties verschillen immers in de wijze waarop planning wordt vormgegeven en aangestuurd. Het gaat er altijd om dat deze in lijn ligt met enerzijds behoeften en anderzijds de aard van de organisatie en haar omgeving. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van werk met weinig dynamiek (doordeweeks op kantoortijden), dan kan een eenvoudig systeem de juiste keuze zijn. In andere situaties is een meer geavanceerd systeem van personeelsplanning aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de planning van een operatiekamer in een groot ziekenhuis waar meerdere tijdschema’s en planningen samen moeten komen.

Het niveau en de mate van genuanceerdheid van workforce planning hangt samen met:

  1. De maatschappelijk-economische ontwikkeling van een regio/land.
  2. De organisatievisie op de planning en het belang dat aan het thema gehecht wordt.
  3. De externe/interne factoren waarop de planning afgestemd moet worden.

Vier niveaus van personeelsplanning

We onderscheiden vier typische stadia van workforce planning. Deze gaan van een eerder operationele invulling tot een volwaardige integratie van workforce planning. Het vierde stadium van personeelsplanning is op dit moment het ultieme doel of de meest geavanceerde vorm. Onderstaande niveaus bieden een goede houvast voor de waardering en optimalisatie van personeelsplanning. Werkpunten lopen natuurlijk over de verschillende niveaus heen.

Werk maken van een betere personeelsplanning?

Kan uw workforce planning beter en wilt u hier eens vrijblijvend over verder praten? Dan bent u bij Déhora aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht met élke vraag inzake workforce planning. We denken graag mee over verbeterpunten en helpen u graag om het beste uit uw planning te halen. Neem contact met ons op voor zo’n vrijblijvend gesprek.

Mogelijk ook interessant voor u:

Arbeidstijdenwet: hoeveel aanwezigheidsdiensten mag ik draaien?

Aanwezigheidsdiensten (AWD): hoeveel uur mag er gewerkt worden en hoeveel rusturen zijn er vastgesteld? Déhora licht dit toe.

6 kwaliteiten van een goede planner

De planner heeft uiteenlopende rollen. Hij adviseert en ondersteunt het management bij de organisatie van het werk. Tevens functioneert hij als een klankbord voor het personeel. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er een aantal kwaliteiten van groot belang