Waar sta jij als planning professional? Weet jij welke mogelijkheden je hebt om te groeien? Ontdek het door middel van de Déhora profielscan!

Ploegenrooster maken: wat zijn de mogelijkheden?

outsourcing planning dehora

Het klassieke systeem van een ploegenrooster wordt in allerlei sectoren toegepast. Vooral in productiebedrijven wordt veel gewerkt met vaste (cyclische) uurroosters. Er zijn ontzettend veel verschillende ploegenroosters te bedenken. Van eenvoudige vijfdaagse dagdienstpatronen tot ingewikkelde (flexibele) ploegendienststelsels. Het is daarom niet altijd eenvoudig om een keuze te maken. In dit artikel staan we stil bij enkele basisroosters en tonen we een aantal voorbeelden van 3-4-5 en 6 ploegenroosters. De belangrijkste kenmerken van elk rooster komen hier aan bod. 

Voorbeelden en kenmerken van ploegenroosters

Déhora helpt je graag op weg met onderstaande voorbeelden. Echter kunnen deze voorbeelden niet simpelweg worden gekopieerd naar een werksituatie. De context is namelijk erg belangrijk voor de randvoorwaarden van een rooster. Een ploegenrooster is immers altijd het resultaat van een zorgvuldige evenwichtsoefening in je eigen organisatie. Een afweging tussen werk, mensen, wensen en efficiency moet dan ook gemaakt worden. Er zullen altijd pieken en dalen zijn in werkaanbod. Dat betekent dat de behoefte aan een bepaalde hoeveelheid medewerkers uiteraard zal variëren. Daarnaast zijn er nog tal van andere beginpunten voor ploegenroosters, zoals vrijetijdsmogelijkheden van medewerkers of arbeidsvoorwaarden. Maatwerk zal altijd de beste oplossing zijn waarmee een ploegenrooster optimaal kan worden afgestemd op een organisatie. Iedere organisatie is immers uniek.

3-ploegenroosters

Een drieploegendienst wordt vooral toegepast door organisaties die op werkdagen geopend zijn en volcontinu willen draaien. Met drie verschillende ploegen kan een organisatie ervoor zorgen dat er 24 op 24 kan worden gewerkt. Een vroege-, een late-, en een nachtploeg.

In onderstaande voorbeelden wordt gevisualiseerd dat een drieploegenrooster kan bestaan uit een roterend tweeploegenrooster, in combinatie met een permanente nachtploeg. Echter kan het ook een volledig roterend drie-ploegensysteem zijn. Indien er toch 7 op 7 gewerkt moet worden, worden de weekploegen aangevuld met zogenaamde ‘permanente weekendploegen’. Deze weekendploegen draaien dan 2 x 12 uurs diensten.

Voorbeelden van een 3-ploegenrooster zijn:

Voorbeeld 1: roterend 2 ploegenrooster aangevuld met vaste nachtploeg en vaste weekendploeg

MADIWODOVRZAZO
Ploeg 1 VVVVV
Ploeg 2LLLLL

 

MADIWODOVRZAZO
Nachtploeg NNNNN

 

WeekendploegMADIWODOVRZAZO
Week 1D12D12
Week 2N12N12

 

Voorbeeld 2: Roterend 3 ploegenrooster met start op zondag, aangevuld met een vaste weekendploeg

 MADIWODOVRZAZO
Ploeg 1 VVVVVN
Ploeg 2NNNN
Ploeg 3LLLLL

 

Weekendploeg MADIWODOVRZAZO
Week 1D12D12
Week 2N12N12

 

4-ploegenroosters

Vierploegendiensten worden zowel bij volcontinue als semi-continue arbeid toegepast. Het werk wordt dagelijks uitgevoerd door een ochtend-, middag- en nachtploeg; De vierde ploeg is (meestal) vrij.

Dit klassiek type ploegenrooster komt erg vaak voor. Al is gebleken dat er de afgelopen jaren steeds vaker wordt gewerkt met 5 of meer ploegen. Vooral omwille van gezondheidsoverwegingen bestaat er wat weerstand tegen een vierploegendienst.

Voorbeelden van een 4-ploegenrooster zijn:

Voorbeeld 1: de klassieke vierploegendienst met reeksen van 7

 MADIWODOVRZAZO
Ploeg 1VVVVVVV
Ploeg 2LLLLL
Ploeg 3LLNNN
Ploeg 4NNNN

 

Voorbeeld 2 : de  snel roterende vierploegendienst

 MADIWODOVRZAZO
Ploeg 1VVLLNNN
Ploeg 2VVLLL
Ploeg 3NNVVV
Ploeg 4LLNN

 

Voorbeeld 3:  vierploegenrooster met reeksen van vier gelijke diensten

 MADIWODOVRZAZO
Week 1 *VVVVLL
Week 2LLNNNN
Week 3VVVV
Week 4LLLLNN
Week 5 *NNVVV
Week 6VLLLL
Week 7NNNNV
Week 8VVVLLL
Week 9*LNNNN
Week 10VVVVL
Week 11LLLNNN
Week 12NVVVV
Week 13*LLLLN
Week 14NNNVV
Week 15VVLLLL
Week 16NNNN

* = instapregel : de vier ploegen (of werknemers) starten op verschillende weken.  Ploeg 1 start in week 1, ploeg 2 start in week 5, ploeg 3 start in week 9 en ploeg 4 start in week 13.

5-ploegenroosters

In Nederland is een 5-ploegenrooster misschien wel het meest voorkomende type volcontinu rooster. Het is namelijk minder belastend voor de werknemer dan andere ploegenroosters én het biedt meer flexibiliteit aan de werkgever.

De gemiddelde werktijd in een 5-ploegenstelsel bedraagt 33,6 uur per week. Doorgaans ligt de ploegentoeslag tussen de 28 en 31%. Veel uurroosters bestaan daarbij uit blokken van drie tot vier dezelfde diensten achter elkaar. Meestal volgt er na zo’n blok twee dagen rust. Dit type ploegenrooster komt onder meer de gezondheid van de werknemers ten goede.

Wanneer er voor werknemers een hogere contractuele arbeidstijd bestaat, worden de uurroosters aangevuld met een extra dag-of reservedienst (tot gemiddeld 36 of 38 uur per week). Dit is weer in het voordeel van de werkgever. Er kan gewerkt worden met terugkomdagen of er worden extra opleidingsdagen ingepland. Dit zijn dagen waarop de werknemer zich ter beschikking stelt van het bedrijf, buiten het normale 5-ploegenschema. Op deze dagen vervangt de werknemer een afwezige collega, vangt hij piekmomenten op, volgt hij een opleiding of voert hij andere werkzaamheden uit.

Voorbeelden van een 5-ploegenrooster zijn:

Voorbeeld 1: Gematigd roterende 3-4-3 regeling

 MADIWODOVRZAZO
Ploeg 1VVVLL
Ploeg 2LLNNN
Ploeg 3VVVV
Ploeg 4NNN
Ploeg 5NNNN

 

Voorbeeld 2:  blokken van 5 werken

 MADIWODOVRZAZO
Ploeg 1VVLLL
Ploeg 2VVNNN
Ploeg 3VLL
Ploeg 4NNVV
Ploeg 5LLNN

 

Voorbeeld 3: Snel roterende 6/4 regeling

 MADIWODOVRZAZO
Week 1 *VVLLNN
Week 2VVLL
Week 3*NNV
Week 4VLLNN
Week 5*VVLLN
Week 6NVV
Week 7*LLNN
Week 8VVLLNN
Week 9*VVL
Week 10LNN

 * = instapregel : de vijf ploegen (of werknemers) starten op verschillende weken.  Ploeg 1 start in week 1, ploeg 2 start in week 3, ploeg 3 start in week 5,  ploeg 4 start in week 7 en ploeg 5 start in week 9.

 

6-ploegenroosters

Bij een traditionele ploegendienst (3 en 4 ploegen) wordt reservecapaciteit vaak in de ploeg zelf opgenomen. Bij ziekte, opleiding of vakantie is een vervanger dus automatisch aanwezig op de werkvloer. Bij een 6-ploegenrooster spreken we van zogenaamde reservediensten, die los staan van het ploegenrooster.

Medewerkers die op ‘reserve’ staan, vangen dan de natuurlijke uitval op. Of wanneer er geen sprake is van uitval, worden ze in dagdienst ingezet voor taken zoals administratie en inhoud.

Voorbeelden van een 6-ploegenrooster zijn:

Voorbeeld 1: Reservediensten (R) op alle dagen van de week

 MADIWODOVRZAZO
Ploeg 1LLL
Ploeg 2RRRRRR
Ploeg 3VVVLL
Ploeg 4NNNN
Ploeg 5LLVVV
Ploeg 6VRNNN</td%

 

Vragen

Heb jij nog vragen over de planning van ploegendiensten binnen jouw organisatie? Dan kun je contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Wellicht ook iets voor u?

gezonde-ploegendienst-medewerkers
4 tips voor gezondere ploegendienst medewerkers

Ongeveer een op de vijf medewerkers in Nederland werkt in onregelmatige diensten of nachtdiensten. Behoren uw medewerkers tot deze groep? Dan bent u er vast mee bekend dat dit soort diensten niet alleen fysieke, maar ook mentale en sociale gevolgen met zich meebrengt. Gezonde ploegendienst medewerkers zijn waardevol voor iedere organisatie. Lees hier 4 tips voor vitale ploegendienst medewerkers.

gouden tips voor een optimaal vakantierooster
7 planning tips voor een goed vakantierooster

De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd waarin veel medewerkers genieten van een zorgeloze vakantieperiode. Een ontspannen periode voor de medewerkers, maar ook een hoop gepuzzel met planningen. Vanaf december zitten veel planners al met hun handen in het haar. Met deze gouden tips kun je als planner zorgeloos iedere vakantie door.